Tom 19 Nr 1 (2019)

ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO

Milan Hrdlička
121-124
Dvě zajímavé marginálie
https://doi.org/10.14746/bo.2019.1.9
PDF (Čeština)

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

Mieczysław Balowski
125-128
Petersburskie badania nad przysłowiami czeskimi
PDF
Jadwiga Tarsa
128-129
Wschodniosłowiańskie i czeskie przysłowia
PDF
Grażyna Balowska
130-131
Nowe słowniki branżowe
PDF