»Věstník české menšiny« – jediné českojazyčné noviny v Sudetech

Main Article Content

Václav Velčovský

Abstrakt„Věstník české menšiny” byl jedinými českojazyčnými novinami v Sudetech po odtržení pohraničí. Byl vydáván v letech 1938 až 1940 v Novém Jičíně. Reprezentuje unikátní pramen poznání postavení české menšiny, která zůstala v Sudetech, a pragmatické strategie místních novinářů, umělců i elit. Tento příspěvek iniciačně představuje doposud odmítaný „Věstník” se zaměřením na publikovanou poezii.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Velčovský, V. (2020). »Věstník české menšiny« – jediné českojazyčné noviny v Sudetech. Bohemistyka, (3), 379–391. https://doi.org/10.14746/bo.2019.3.7
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Bartoš J., 1978, Okupované pohraničí a české obyvatelstvo 1938–1945, Praha: SPN.
 2. Bartoš J., Schulz J., Trapl M., 1995, Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960. Sv. 14. Okresy Opava, Bílovec, Nový Jičín, Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.
 3. Benda J., 2013, Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938–1939, Praha: Karolinum.
 4. Boháč A., 1930, Národnost a sčítání lidu, Praha: A. Boháč.
 5. Brandes D., 2012, Sudetští Němci v krizovém roce 1938, Praha: Argo.
 6. Brandes D., 2015, Germanizovat a vysídlit. Nacistická národnostní politika v čes- kých zemích, Praha: Prostor.
 7. Jurok J., 2011, Nový Jičín, Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 8. Luther D., 2013, Odchod Čechov zo Slovenska (1938–1944). Mýtus nevyhnania, In: Soukupová B., Godula-Weclawowicz E., Mýtus – »realita« – identita. Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu. Urbánní studie 5, Praha: FHS UK.
 9. Otáhalová L., Červinková M., 1966, Dokumenty z historie československé politiky 1939–1945 II., Praha: Academia.
 10. Průcha V., 1970, Změny v sociální struktuře československé společnosti v letech 1938–1945, Praha: VŠE.
 11. Velčovský V., 2016, Čeština pod hákovým křížem, Praha: ÚSTR, Karolinum.
 12. Zimmermann V., 2001, Sudetští Němci v nacistickém státě. Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938–1945), Praha: Prostor, Argo.