Josef Toman’s Socrates

Main Article Content

František Všetička

Abstrakt


Josef Toman rozvrhl svůj román Sokrates (1975) do sedmi částí, jež oddělil intermezzy. Při výstavbě své prózy použil horálního času, epistolární složky, motivu bohů a signifikantní kapitoly. Nemalou roli hraje v textu deus ex machina. Mortální finále a paradoxní explicit uzavírají dílo. Tomanovo pojetí řeckého filozofa je blízké pojetí filozofa J. L. Fischera.Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Všetička , F. (2020). Josef Toman’s Socrates. Bohemistyka, (3), 345–351. https://doi.org/10.14746/bo.2019.3.4
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

  1. Toman J., 1975, Sokrates. Praha: Československý spisovatel.
  2. Hrušovský I., 1965, Nový pohľad na Sokrata. „Otázky marxistickej filozofie” 20, s. 665.
  3. Fischer J. L., 1970, Sokrates nelegendární. Ostrava: Profil.
  4. Lexikon české literatury 4, 2008, svazek 1, Praha: Academia.
  5. Všetička Fr., 2017, Slovesné sondy. Jinočany: H&H.
  6. Všetička Fr., 2018, Energie Ephialta. Praha: Cherm.