For the 80th anniversary of Professor Valeriy Mikhailovich Mokienko

Main Article Content

Marina Yu. KOTOVA
Olga V. RAINA
Elena I. ZYKOVA

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
KOTOVA , M. Y., RAINA , O. V., & ZYKOVA, E. I. (2020). For the 80th anniversary of Professor Valeriy Mikhailovich Mokienko. Bohemistyka, (2), 289-298. https://doi.org/10.14746/bo.2020.2.13
Dział
KRONIKA
Biogramy autorów

Marina Yu. KOTOVA , Saint Petersburg State University

MARINA YU. KOTOVA, profesor dr hab. bohemistka, slawistka, językoznawczyni, profesor Katedry Filologii
Słowiańskiej Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, w latach 1998–2017 kierownik tej Katedry. Główne
zainteresowania: paremiologia, frazeologia, stylistyka, teoria tłumaczenia, historia slawistyki, słowiańsko-germańska i słowiańsko-angielska komparatystyka, imagologia. Ostatnio opublikowane prace: Русско-славянский словарь пословиц с английскими соответствиями (Санкт-Петербург 2000), K otázce vymezení rusko-česko-slovenského paremiologického jádra („Lingua Viva” 2014), One Segment of the Bulgarian-English Paremiological Core („Russian Linguistic Bulletin”, 2015), On the Way to the Multilingual
Dictionary of Proverbs: Sociolinguistic Experiment and Internet Resources („Advances in Social Science, Education and Humanities Research” 2017).
E-mail: m.kotova@spbu.ru

Olga V. RAINA , Saint Petersburg State University

OLGA V. RAINA, doc. dr hab., polonistka, slawistka, językoznawczyni, docent w Katedrze Filologii Słowiańskiej
Peters- burskiego Uniwersytetu Państwowego, kierownik tej katedry. Główne zainteresowania: paremiologia, frazeologia, stylistyka, teoria tłumaczenia, język polski, literatura polska, słowiańsko-germańska i słowiańsko-angielska komparatystyka, imagologia. Ostatnio opublikowane prace: On the Way to the Multilingual Dictionary of Proverbs: Sociolinguistic Experiment and Internet Resources (współautorka; „Advances in Social Science, Education and Humanities Research” 2017), Goral Dialect as a Part of the Central European Area (on the Material of Proverbs) („Advances in Social Science, Education and Humanities Research” 2018), European Translation Studies as an Aspect of the Current Slavo- nic-Germanic Comparative Research (współautorka; „Advances in Social Science, Education and Humanities Research” 2018). E-mail: o.raina@spbu.ru