Tvarosloví »Nemodlence« Karolíny Světlé

Main Article Content

František VŠETIČKA

Abstrakt

Karolína Světlá ve svém posledním románě Nemodlenec (1878) klade důraz na výstavbu textu, zdůrazňuje jeho střed a kulminaci. Vedle celkového rozvržení použí- vá prozaička synchronní scény, přírodní kulisy, dynamické rekvizity a deviačního momentu. Z typologie postav uplatňuje figuru intrikána, anticipanta a blíženců. Celý román je vystavěn na konvergentním principu. Morfologické příbuzenství s Karlem Sabinou, Aloisem Jiráskem a Jakubem Arbesem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
VŠETIČKA , F. (2020). Tvarosloví »Nemodlence« Karolíny Světlé . Bohemistyka, (3), 383–393. https://doi.org/10.14746/bo.2020.3.5
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

  1. Čech Leander, 1907, Karolína Světlá (Obraz literárně historický), Telč: Emil Šolc.
  2. Krásnohorská Eliška, 1880, Dvě básnířky lidu, Časopis Musea Království českého LIV, s. 262.
  3. Řepková Marie, 1977, Vypravěčské umění Karolíny Světlé. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství.
  4. Říha Ivo, 2012, Možnosti četby. Červený Kostelec: Pavel Mervart.
  5. Sabina Karel, 1953, O literatuře. Praha: Československý spisovatel.
  6. Světlá Karolína, 1947, Nemodlenec. In: Dílo Karoliny Světlé, sv. 6. Praha: Druž- stvo Nová Osvěta.
  7. Všetička František, 1993, Jakub Arbes. Praha: Pražská imaginace.
  8. Všetička František, 2017, Slovesné sondy. Jinočany: H&H.