Mezi gramatikou a pragmatikou

Main Article Content

Mieczysław BALOWSKI

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
BALOWSKI , M. (2020). Mezi gramatikou a pragmatikou . Bohemistyka, (4), 605–609. https://doi.org/10.14746/bo.2020.4.9
Dział
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

Referencje

  1. F. Daneš, Z. Hlavsa, Větné vzorce v češtině, Praha: Academia, 1981.
  2. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová, Encyklopedický slovník češtiny, 1. vyd., Praha: Nakladatel- ství Lidové noviny, 2002.
  3. F. Daneš a kol., 1987, Mluvnice češtiny 3, Praha: Academia, 1987.
  4. J. Panevová a kol., Mluvnice současné češtiny 2. Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu, Praha: Karolinum, 2014.
  5. Nový encyklopedický slovník češtiny, eds. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová, Praha 2016. Online: https://www.czechency.org.
  6. Otázky slovanské syntaxe. Sborník brněnské syntaktické konference, 17.–21.IV.1961, Praha: SPN, 1962.
  7. M. Grepl, P. Karlík, Skladba češtiny, Olomouc: Votobia, 1998
  8. J. Bauer, M. Grepl, Skladba spisovné češtiny, Praha: SPN, 1972.
  9. M. Grepl, P. Karlík, Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN, 1986.