Swojskość widziana z oddali. Powieściowy cykl Evžena Bočka o powrocie arystokratki
PDF

Słowa kluczowe

arystokracja
współczesność
dyskurs memorialny
muzeum
turystyka
komercjalizacja tradycji

Jak cytować

Gawarecka, A. . (2021). Swojskość widziana z oddali. Powieściowy cykl Evžena Bočka o powrocie arystokratki. Bohemistyka, 21(2), 219–238. https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.5

Abstrakt

W czeskiej przestrzeni kulturowej na typowy dla europejskich procesów modernizacyjnych nurt egalitaryzacji życia społecznego nakładają się wątki pochodzące z dyskursu odmiennego, w myśl którego wierna przede wszystkim monarchii i rodowej tradycji szlachta postrzegana bywa jako element dla „zdrowej tkanki narodu” obcy, czy nawet wrogi i „zdradliwy”. Późniejsze, zarówno międzywojenne, jak i komunistyczne projekty wspólnotowej tożsamości, tylko ten negatywny obraz rodzimej szlachty pogłębiły, narzucając i utwierdzając przekonanie o destrukcyjnej roli arystokracji w narodowych dziejach. Pomysł, by przedmiotem literackiej prezentacji uczynić zagadnienie restytucji arystokratycznych majątków, traktowanej w kategoriach dziejowej sprawiedliwości, mógłby się zatem wydawać ryzykowny. Tymczasem opublikowanie w 2012 roku humorystycznej powieści Evžena Bočka Poslední aristokratka, której fabuła śledzi perypetie czesko-amerykańskiej hrabiowskiej rodziny Kostków próbującej doprowadzić odzyskany, leżący na morawskim pustkowiu, barokowy pałac do dawnej świetności, okazało się niespotykanym na czeską skalę komercyjnym sukcesem. Powodzeniem wśród czytelników cieszyła się też seria sequeli tekstu: Aristokratka ve varu (2013), Aristokratka na koni (2016), Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka (2018) oraz Aristokratka u královského dvora 2020).

https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.5
PDF

Bibliografia

Boček E., 2018, Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka, Brno.

Boček E., 2016, Aristokratka na koni, Brno.

Boček E., 2012, Poslední aristokratka, Brno.

Czapliński P., 2003, Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości, Kraków.

Dąbrowski M., 2001, Swój/obcy/inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Izabelin.

Eco U., 1996, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna między retoryką a ideologią, przeł. J. Ugniewska, Warszawa.

Frydryczak B., 2002, Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności, Poznań.

Goffman E., 2008, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa.

Hájková A., 1999, Knížka o Karlu Poláčkovi, Praha.

Hopfinger M., 2004, Powtórzenie wędrujące przez media, [w:] Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, red. A. Kisielewska, Kraków.

Lojín J., 2019, Mufloni táhnou. Online: https://www.vaseliteratura.cz/pro-dospele/2530-posledni-aristokratka [dostęp: 17.02.2019].

Lojín J., 2021, Rozhovor: Evžen Boček: »Zatuhnul jsem v 19. století«. Online: https://www.vaseliteratura.cz/rozhovory/2563-rozhovor-s-evzenem-bockem [dostęp: 13.01.2021].

Łeńska-Bąk K., 2016, Dlaczego pożądamy kuriozów?, [w:] Świat kuriozów. Od zadziwienia do fascynacji, red. K. Łeńska-Bąk, Opole.

Macura V., 1997, Chaloupka – projekt idyly, [in:] Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie, red. Daniela Hodrová, Praha.

Mocarz M., 2011, Interkulturowość w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności w przekładzie, Lublin.

Mikułowski Pomorski J., 2003, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków.

Poláček T., 2019, Já nechcu být známý. Online: https://reportermagazin.cz/a/ wrKBX/ja-nechcu-byt-znamy#zwqfLvJmwGvMR3cs.99 [dostęp: 24.02.2019].

Pomian K., 2012, Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja, XVI–XVII wiek, przeł. A. Pieńkos, Gdańsk.

Rak J., 1994, Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy, Jinočany.

Robert M., 2021, Szlachectwo zobowiązuje. Online: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1615405,1,recenzja-ksiazki-even-boek-ostatnia-arystokratka.read [dostęp: 13.01.2021].

Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków.