Magický realismus v románu »Žítkovské bohyně«

Main Article Content

Jakub Lukáš

Abstrakt

Studie je zaměřena na srovnání knihy Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové s jednou z variant estetického konceptu magického realismu. Kateřina Tučková se ve svém románu pokusila historicky věrně zpracovat téma žen, takzvaných bohyní z oblasti Kopanic, a uvést jej do konkrétního příběhu. Na mnoha jeho místech je realita konfrontována s nadpřirozenem. Cílem studie je tato místa detekovat a analyzovat na základě vymezených rysů magického realismu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lukáš, J. (2021). Magický realismus v románu »Žítkovské bohyně« . Bohemistyka, (2), 239–256. https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.6
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Abate S., 1997, A medio siglo del realismo mágico: balance y perspectivas, Annales de literatura Hispanoamericana, č. 26, s. 145–159.
 2. Armitage N., 2015, European and African figural ritual magic: The beginnings of the voodoo doll myth. In Houlbrook C., Armitage N. (eds.), The Materiality of Magic: An artifactual invetigation into ritual practices and popular beliefs, Oxford: Oxbow books, s. 85–102.
 3. Bautista Gutiérrez G., 1991, El realismo mágico: historiografía y caracte- rísticas, Verba hispanica, č. 1, s. 19–26.
 4. Bílek Petr A., 2012, Románová loď v lahvi, Lidové noviny , č. 108, s. 10.
 5. Camayd-Freixas E., 1998, Realismo mágico y primitivismo, Lanham–New York–Oxford: University Press of America.
 6. Carpentier A., 1967, El reino de este mundo, Ciudad de México: CIA. General de ediciones, S. A. [1949]
 7. Divílková S., 2012, Černá omša a praktiky woodoo. I takové byly žítkovské bohyně, „Slovácký deník”. Online: https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/cerna-omsa-a-praktiky-woo-doo-i-takove-byly-zitkovske-bohyne-20120725 -v4nt.html [cit. 07. 05. 2020].
 8. Faris Wendy B., 2004, Ordinary Enchantments, Magical Realism and the Remystification of Narrative, Nashville: Vanderbilt University Press.
 9. Gonzáles Boixo J. C., 2017, El »Realismo mágico« : Una categoría crítica necesitada de revisión, Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, č. 1, s. 116–123.
 10. Janoušek P., 2012, 969 slov o próze, Kateřina Tučková: »Žítkovské bohyně«, Host, Brno 2012, Tvar, č. 8, s. 3.
 11. Jilík J., 2005, »Žítkovské bohyně«: po stopách lidové magie v Bílých Karpatech, Uherské Hradiště: Alcor Puzzle.
 12. Lukavská E., 2003, »Zázračné reálno« : magický realismus: Alejo Carpentier versus Gabriel Garcia Márquez, Brno: Host.
 13. Markiewicz H., 2012, Hlavní problémy literární vědy, přel. Z. Heřman. In Macura V., Jedličková A. (eds.), 2012, Průvodce po světové literární teorii 20. století, Brno: Host.
 14. Menton S., 1998, Historia verdadera del realismo mágico, México: Fondo de cultura económica.
 15. Mikulková K., 2014, Magický príbeh o poznání minulosti: Kateřina Tučková – »Žítkovské bohyně«, „Pravá knihomolka”. Online: https://pravaknihomolka.wordpress.com/2014/04/24/magicky-pribeh-o-poznani-minulosti-katerina-tuckova-zitkovske-bohyne-recenzia [cit. 07. 05. 2020].
 16. Parkinson Zamora L., Faris Wendy B. (eds.), 1995, Magical Realism Theory, History, Community, Durham, London: Duke University Press.
 17. Petráčková V., Kraus J. 2001, Akademický slovník cizích slov, Praha: Academia. Online: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=synkretismus [cit. 10.06. 2020].
 18. Tučková K., 2012, Žítkovské bohyně, Brno: Host.
 19. Volek E. 1990, Realismo mágico entre la modernidad y la postmodernidad: Hacia una remodelización cultural y discursiva de la nueva narrativa hispanoamericana, INTI, č. 31, s. 3–20.
 20. Warnes Ch., 2009, Magical Realism and the Postcolonial Novel, New York: Palgrave Macmillan.
 21. Yates D. (ed.), 1975, Otros Mundos, Otros Fuegos Fantasía y Realismo Mágico En Iberoamérica: Memoria Del XVI. Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana, Lansing: Michigan State University.