My jsme tři, jich je pět

Main Article Content

Milan Hrdlička

Abstrakt

V češtině hraje důležitou roli množství (počet) pět. Tato skutečnost souvisí s vnímáním okolního světa lidským mozkem. Ten je schopen vnímat jednotlivé prvky jako nespojité, individuální, do množství čtyři včetně. Počtem pět počínaje ovšem mozek přestává ony prvky rozlišovat jako jednotlivé, splývají mu, a proto pojímá příslušnou množinu globálně, jako celek. To se projevuje jak v deklinaci (po číslovce pět a vyšších následuje počítaný předmět v genitivu plurálu), tak v užívání některých výrazů (rok, léta) či ve frazeologii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hrdlička, M. (2021). My jsme tři, jich je pět. Bohemistyka, (2), 260–262. https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.8
Dział
ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO
Biogram autora

Milan Hrdlička, Západočeská univerzita v Plzni

MILAN HRDLIČKA,dr hab., bohemista, językoznawca, zastępca dyrektora Instytutu Studiów Bohemistycznych Uniwersytetu Karola w Pradze, były profesor Narodowego Uniwersytetu Seulskiego w Seulu (2016–2018). Wlatach 1997–2000 i2006–2007 był profesorem na Université libre de Bruxelles, wykładał też na uniwersytetach w Berlinie, Lipsku, Wiedniu, Brukseli, Gencie, Oslo, Santiago de Compostela, Košicach, Bratysławie, Tampej. Główne zainteresowania naukowe: gramatyka współczesnego języka czeskiego, lingwodydaktyka, teoria przekładu artystycznego. E-mail: Milan.Hrdlicka@ff.cuni.cz.

Referencje

  1. Hrdlička M., 2002, O číslovce pět, Naše řeč 85, s. 52–54.
  2. Hrdlička M., 2011, K užívání českých číslovek a číselných výrazů (se zřetelem k češtině jako cizímu jazyku), Studie z aplikované lingvistiky 2, s. 11–22.
  3. Hrdlička M., 2020, Proč čtyři roky, ale pět let? Český jazyk a literatura 70, s. 244–245.