From Searching for Cultural Integrity to Symbolism of Temple Building and the Organic Picture of Reality

Main Article Content

Jan VOREL

Abstrakt

The article is focused mainly on aesthetic-philosophical constants of the work of art of Julius Zeyer. The author of the article tries to point out that Zeyer´s conception of art is tightly connected with artistic conceptions of the rising literary symbolistic generation: His aesthetic-philosophical system contains strong protest against rationalism, realism and naturalism in contemporary literature and underlines the way to subconscious roots of human existence; it turns away from rational understanding of the world and the mystical intuition of inner and organic life in modern literature. In the article the motifs of temple building and motifs of creating the organic picture of the world in Zeyer´s work of art are analysed. The article also contains main references to Zeyer´s work of art published by reputable names of the Czech and European literary criticism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
VOREL, J. (2021). From Searching for Cultural Integrity to Symbolism of Temple Building and the Organic Picture of Reality. Bohemistyka, (4), 437-457. https://doi.org/10.14746/bo.2021.4.1
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Augusta V. M., 1918, Mystika Julia Zeyera. Praha: Bradáč.
 2. Hrabák J., 1983, Umělec slova. In Zeyer J., Román o věrném přátelství Amise a Amila. Praha: Odeon, s. 263–277.
 3. Zeyer Julius, lumírovský básník v duchovním dění Evropy, 2009, Brno: Host.
 4. Jurčinová E., 1941, Julius Zeyer – Život českého básníka. Praha: Topičova edice.
 5. Karásek ze Lvovic J., 1926, Renaissanční touhy v umění. Kritické studie. Praha: Aventinum.
 6. Krejčí F. V., 1901, Julius Zeyer – Kritická studie. Praha: Hejda a Tuček.
 7. Kuchař L.1999, Dialogy o kráse a smrti: studie a materiály k české literatuře přelomu 19. a 20. století, Brno: Host.
 8. Kvapil J. Š., 1942, Gotický Zeyer. Praha: V. Petr.
 9. Marten M., 1910, Julius Zeyer. Praha: Kamilla Neumannová.
 10. Marten M., 1916, Akkord: Mácha – Zeyer – Březina: Essaie. Praha: B. Kočí.
 11. Merhaut L., 1994, Cesty stylizace: (stylizace, »okraj« a mystifikace v české literatuře přelomu devatenáctého a dvacátého století), Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky.
 12. Papoušek V. Slovník a vize (Reprezentace universa a univerzality v řeči symbolistů). WORLD LITERATURE STUDIES, Časopis pre výskum svetovej literatúry. 2012, 4, 1, s. 43–53.
 13. Přátelé Zeyer – Herites, 1941, usp. Božena Heritesová, Praha: Topičova edice.
 14. Přátelství básníků. Vzájemná korespondence Karla Dostála-Lutinova s Juliem Zeyerem a Otokarem Březinou, 1997, Podle rukopisné edice Oldřicha Svozila zpracoval S. Batůšek. Brno: Host.
 15. Pynsent R. B., 1973, The Path to Decadence. Paris: Mouton, The Hague.
 16. Řezníčková L., 2004, Moderna a historismus. Praha: Libri.
 17. Šalda F.X., 1951, Kritické projevy – 5. Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 14. K vydání připravil Emanuel Macek. Praha: Společnost F. X. Šaldy, Melantrich.
 18. TEXTY, SNY OBRAZY, sborník zeyerovských přednášek, 1997, usp. T. Vlček. Písek: Městské muzeum ve Vodňanech a Společnost Julia Zeyera.
 19. Ve stínu Orfea, Julius Zeyer a rodina Kalašových v dopisech, 1949, usp. J. Zikmund. Praha: nakl. B. Rupp.
 20. Voborník J., 1907, Julius Zeyer. Spisy J. Zeyera. Praha: Česká grafická unie.
 21. Vojtěch D., 2008, Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny. Praha: Academia.
 22. Vorel J., 2012, Od dekadence k teurgii: (esteticko-filozofická hledání české a ruské literatury přelomu 19. a 20. století). Ostrava: FF OU.
 23. Wiendl J., 2007, Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století. Praha: Dauphin.
 24. Zeyer J., 1901–1906a, Dům U tonoucí hvězdy. In Spisy Julia Zeyera XXIV. Praha: Česká grafická unie.
 25. Zeyer J., 1901–1906b, Fantastické povídky (Z papíru na kornouty, Opálová miska, Vánoční povídka, Na pomezí cizích světů). In Spisy Julia Zeyera VIII. Praha: Česká grafická unie.
 26. Zeyer J., 1901–1906c, Spisy Julia Zeyera XXXIV. Praha: Česká grafická unie.
 27. Zeyer J., 1905, Karolinská epopeja I. Spisy XIV. Praha: Česká grafická unie.
 28. Zeyer J., 1907, Báje Šošany. Spisy Julia Zeyera XXI. Praha: Česká grafická unie.
 29. Zeyer J., 1941, Troje paměti Víta Choráze. Básně /Lyrika a drobná Epika/. Praha: Česká grafická unie.
 30. Zeyer J., 1949, Ondřej Černyšev. Praha: Česká grafická unie.
 31. Zeyer J., 1961, Radúz a Mahulena. Praha: Odeon.