Nr 4 (2021)

ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO

Milan Hrdlička
589-591
Komerčka, penzijko
PDF (Čeština)