Tom 21 Nr 4 (2021)

ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO

Milan Hrdlička
589-591
Komerčka, penzijko
https://doi.org/10.14746/bo.2021.4.9
PDF (Čeština)