Zdárně zvládnutý domácí úkol z Bohumila Hrabala. Případ knihy »Mercedes-Benz. Z dopisů Hrabalovi« Pawła Huelleho
PDF (Čeština)

Słowa kluczowe

Bohumil Hrabal
Paweł Huelle
literární komparatistika

Jak cytować

KALITA , M. . (2021). Zdárně zvládnutý domácí úkol z Bohumila Hrabala. Případ knihy »Mercedes-Benz. Z dopisů Hrabalovi« Pawła Huelleho . Bohemistyka, 21(4), 467–481. https://doi.org/10.14746/bo.2021.4.3

Abstrakt

Román Pawła Huelleho Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala z roku 2001 je příkladem přímého odkazu na díla Bohumila Hrabala v polské literatuře. Mercedes-Benz je poctou českému spisovateli a Huelle to otevřeně přiznává. Hlavní motiv románu vychází z Hrabalovy povídky Večerní kurs. Nejzajímavější stránkou románu však není obsah. Článek popisuje vnímání Mercedes-Benz v Polsku a uvádí, že si polští recenzenti všimli pouze povrchních odkazů; tato skutečnost byla důvodem pro kritiku a nepochopení. Žádná recenze nezmiňuje souvislost s románem Obsluhoval jsem anglického krále, která je patrná ve výstavbě díla, v rovinách vyprávění a v antimimetickém charakteru výpovědí. Existuje pouze jeden recenzent, který poukazuje na pastiš a dobře popisuje literární postupy, díky nimž Paweł Huelle dosáhl efektu poetiky Bohumila Hrabala. Článek zohledňuje rozdíly mezi českou a polskou literární tradicí, kde typy ústního vyprávění (zejména žánr vtažených příběhů: gawęda a hospodská historka) fungují různými způsoby. Neúplné porozumění románu Mercedes-Benz je způsobeno několika faktory, které jsou popsány v článku.

https://doi.org/10.14746/bo.2021.4.3
PDF (Čeština)

Bibliografia

Cembrowska Justyna, 2001, Huelle zatacza pętlę, „FA-art”, č. 4, s. 54–57.

Cuber Marta, 2002, Boże jak pan opowiada, „Res Publica Nowa”, č. 3, s. 95–97.

Češka Jakub, 2018, Bohumil Hrabal. Autor v množném čísle, Brno: Host.

Doležel Lubomír, 2014, Posmrtný text: »Ostře sledované vlaky« Bohumila Hrabala. In Idem, Heterocosmica II: fikční světy postmoderní české prózy, Praha: Karolinum.

Kardyni-Pelikánová Krystyna, 1991, Wykorzystanie narracji oralnej (gawęda, hospodska historka) w kształtowaniu nowoczesnej prozy w polskiej i czeskiej literaturze. „Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské univerzity. Literárněvědná řada D” 38, s. 63–72.

Kowalczyk Adam, 2015, Wymiary wojny. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria” 15, s. 249–253.

Kubíček Tomáš, 2015, Obsługiwałem angielskiego króla jako powieść antyiluzyjna. In J. Goszczyńska (ed.), W poszukiwaniu przerw w zabudowie, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 177–190.

Majerski Paweł, 2002, Melancholijnie i nostalgicznie, „Nowe Książki”, č. 1, s. 13.

Makowski Bolesław, 2012, Gawęda. In G. Gazda (ed.), Słownik rodzajów i gatunków literackich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 354–357.

Momro Jakub, 2002, Zakładnik radykalnej nostalgii, „Dekada Literacka”, č. 3/4, s. 76–80.

Orski Mieczysław, 2002, Kochany panie Pawle, „Arkusz”, č. 5, s. 12–13.

Ostaszewski Robert, 2002, Przeciwbólowa pigułka tekstowa, „Kresy”, č. 1, s. 167–170.

Uniłowski Krzysztof, 2002, Nie będzie uczeń nad mistrza…, „Opcje”, č. 1, s. 8–10.