Authentic Literature in Textbooks of Czech as a Foreign Language

Main Article Content

Kateřina SACHROVÁ

Abstrakt

Usage of the literary style is an important part of teaching and learning Czech as a native or foreign language. The literary style, or more exactly, the style of literature, drama and poetry, is an important way of that representing the culture at the basis of the taught language. In this paper, we provide a short outline of the problem of authenticity in textbooks of Czech as a foreign language. The aim of this article is to present some of the aspects of using authentic literary texts in modern communicative textbooks. The study is based on analysis of the textual content of contemporary teaching materials.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
SACHROVÁ , K. (2021). Authentic Literature in Textbooks of Czech as a Foreign Language. Bohemistyka, (4), 561-568. https://doi.org/10.14746/bo.2021.4.7
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

  1. Cudak R., 2004, The Poetic Text in Teaching a Foreign Language, Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes, Vol. 46, No. 1/2 , pp. 101–110.
  2. Desbois A., 2009, Pour une didactique de la stylistique en classe de français langue étrangčre, Grenoble: Université Stendhal-Grenoble III.
  3. Hendrich J. a kol.,1988, Didaktika cizích jazyků, Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
  4. Choděra R., Ries L.,1999, Výuka cizích jazyků na prahu nového století, Ostrava: Ostravská univerzita.
  5. Lenčová I., 2005, Literárny text v cudzojazyčnej edukácii, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.
  6. Peytard J., 1982, Littérature et classe de langue, Paris: Crédif – Hatier.
  7. Roubalová E., 2006, Výuka reálií – neodmyslitelná součást cizojazyčné výuky, Bohemistyka, No. 3, pp. 193–198.
  8. Sachrová K., 2019, Umělecký styl ve výuce češtiny pro jinojazyčné mluvčí, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. (Dissertation).
  9. Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme, 2002, Olomouc: Univerzita Palackého.
  10. Škodová S., 2012, Kapitoly z lingvodidaktiky češtiny jako cizího jazyka, Liberec: Technická univerzita v Liberci.