Komerčka, penzijko

Main Article Content

Milan Hrdlička

Abstrakt

Článek přibližuje vybrané případy dvou důležitých procesů v oblasti slovní zásoby současné češtiny, a sice univerbizace a abreviace. Uvádí se příčina jejich vzniku a komentuje se jejich podstata, druhy, formální prostředky stejně jako vybrané frekventované případy jejich uplatnění v lexiku každodenní komunikace.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hrdlička, M. (2021). Komerčka, penzijko. Bohemistyka, (4), 589-591. https://doi.org/10.14746/bo.2021.4.9
Dział
ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO