Pasjonatka frazeologii słowiańskiej – doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.

Main Article Content

Mieczysław BALOWSKI

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
BALOWSKI, M. (2021). Pasjonatka frazeologii słowiańskiej – doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. Bohemistyka, (4), 604-606. https://doi.org/10.14746/bo.2021.4.14
Dział
KRONIKA

Referencje

  1. Balowski M., 2006, Jubileusz Docent Evy Mrhačovej, „Bohemistyka”, nr 4, s. 319–321.
  2. Bolková J., 2016, Žena zrozená ve znamení lva a slunce – k životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., „Bohemistyka”, nr 4, s. 409–411.
  3. Siódma edycja konferencji paremilologicznej, 2014, „Zwrot”, 17.09. Online: https://zwrot.cz/2014/09/siodma-edycja-konferencji-paremiologicznej [dostęp: 10.09.2021].