Mezi prozaickým cyklem a románem. Kompoziční princip Staškových »Blouznivců našich hor«

Main Article Content

Michal CHARYPAR

Abstrakt

Studie se zabývá cyklem próz Antala Staška Blouznivci našich hor a interpretuje jej zejména z hlediska kompoziční výstavby. Komentuje proměny textu a jeho kompozice mezi časopiseckým vydáním jednotlivých próz ve Květech (1892–1894) a prvním knižním vydáním (ve 2 svazcích, 1895 a 1896). Cyklus pomocí prostředků analytického realismu pojednává o působení spiritistického hnutí v Pojizeří v severních Čechách v 80. letech 19. století. Zejména mikrokompozice ústřední povídky V stánku, tematizující spiritistickou seanci, při níž se potkávají ústřední postavy jednotlivých próz, ukazuje výrazně centripetální tvar cyklu. Staškovi Blouznivci vynikají i mezi dalšími českými texty téhož druhu, např. ve srovnání se sérií próz Prokopa Chocholouška Jih (1862–1863).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
CHARYPAR , M. (2021). Mezi prozaickým cyklem a románem. Kompoziční princip Staškových »Blouznivců našich hor« . Bohemistyka, (4), 482-512. https://doi.org/10.14746/bo.2021.4.4
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Daníček Vladimír, 1960, Semily a Semilsko v díle Antala Staška a Ivana Olbrachta. In Rudolf Hlava et al., Antal Stašek, Ivan Olbracht a Semily. Sborník k odhalení sousoší a otevření Památníku Antala Staška a Ivana Olbrachta v Semilech 28. srpna 1960, Semily: Místní národní výbor, s. 21–42.
 2. Hýsek Miloslav, 1933, Antal Stašek, Praha: ČAVU.
 3. Charypar Michal, 2020, Inherencija književnog lika i radnje. O poetici češke fikcijske proze u razdoblju od 1830. do 1895., „Književna smotra” 52, č. 198 (4) – prosinec, s. 15–24, přel. Emilio Nuić.
 4. Janáčková Jaroslava, 1967, Český román sklonku devatenáctého století, Praha: Academia.
 5. Kunc Jan, 1940, Spisovatel Antal Stašek a čeští mediáni, „ELK” 5, č. 8 (srpen), s. 3
 6. Macek Emanuel, 1981, Antal Stašek. In Antal Stašek, Spoutaní, Hradec Králové: Kruh, s. 165–175
 7. Mágr Antonín Stanislav, 1921, Sektierer und Schwärmer in Ostböhmen, „Prager Presse” 1, č. 200, 16. 10., s. 5–7.
 8. Pohorský Miloš, 1955, Doslov. In Antal Stašek, Vybrané spisy 4. Blouznivci našich hor 2, ed. František Jílek-Oberpfalcer, Praha: SNKLHU, s. 286–300.
 9. Pohorský Miloš, 1961, Antal Stašek. In týž (ed.), Dějiny české literatury 3. Literatura druhé poloviny devatenáctého století, Praha: ČSAV, s. 486–504.
 10. Pohorský Miloš, 1964, Nad Staškovými vzpomínkami. In Antal Stašek, Ze vzpo- mínek, ed. Miloš Pohorský, Praha: SNKLU, s. 443–451.
 11. Polák Karel, 1951, O Antalu Staškovi, Praha: Práce.
 12. Pytlík Radko, 1978, Staškův pokus o nového hrdinu. In Týž, Sedmkrát o próze, Praha: Československý spisovatel, s. 9–30.
 13. Szyjkowski Marian, 1947, Polski romantyzm w czeskim życiu duchowym, Poz- nań: Instytut Zachodni.
 14. Šalda František Xaver, 1955 [1931], Silueta Antala Staška. In František Xaver Šalda, O umění, ed. Ludmila Lantová, Praha: Československý spisovatel, s. 247–251.