Novotvary a internacionalismy v češtině v období pandemie covid-19

Main Article Content

Gabriela Entlová

Abstrakt

Předkládaný článek se zabývá novotvary, výpůjčkami a internacionalismy užívanými v českém jazyce v období coronavirové pandemie. Vybrané příklady obsahují jak starší výpůjčky, plně zdomácnělé, tak i nové, dosud v českém jazyce nezakotvené v žádném z dostupných tištěných slovníků cizích slov. Nacházejí se zde výpůjčky, které tvoří řecko-latinský adstrát, ale také slova původu románského, anglicismy, germanismy a rovněž příklady slov původu slovanského a staročeského. Jejich grafický zápis, foneticko-fonologická realizace, morfologicko-syntaktický stupeň adaptace a některé sémantické odlišnosti odrážejí míru zdomácnění vázanou na současné pandemické události. Analyzované příklady pochází z tištěných a online zdrojů.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Entlová, G. (2022). Novotvary a internacionalismy v češtině v období pandemie covid-19. Bohemistyka, (1), 20-34. https://doi.org/10.14746/bo.2022.1.2
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Netografia
 2. Cambridge Dictionary, 2020. Online: https://dictionary.cambridge.org.
 3. Čeká nás doba covidí, co se jen tak nevidí. A virus za to nemůže. In: Echo24.cz, 2020. Online: https://echo24.cz/a/SiR3P/ceka-nas-doba-covidi-co-se-jen-tak-nevidi-a-virus-uz-za-to-nemuze-rika-zaloudik [cit. 3.10.2020].
 4. Český národní korpus, 2020. Online: https://www.korpus.cz.
 5. Čeština 2.0, 2020. Online: https://cestina20.cz.
 6. Covid-19 pod lupou, 2020. In: iDNES.cz/ZPRAVODAJSTVÍ. Online: https://www.idnes.cz/koronavirus [cit. 5.10.2020].
 7. Divadlo Mír. Podpořte Mír, 2020. Online: https://www.divadlomir.cz/podporuji [cit. 9.10.2020].
 8. Koronaut, rouškomil či netkafe. Epidemie koronaviru mění v Česku slovník, přibyly stovky slov, 2020. In: Lidovky.cz. Online: https://www.lidovky.cz/domov/koronaut-rouskomil-ci-netkafe-epidemie-koronaviru-meni-v-cesku-slovnik-pribyly-stovky-slov.A200429_203142_ln_domov_ele [cit. 30.05.2020].
 9. Krizové ošetřovné, 2020. Online: https://www.mpsv.cz/osetrovne [cit. 21.10.2020].
 10. Merriam-Webster Dictionary, 2020. Online: https://www.merriam-webster.com.
 11. Nový rekord. V Česku ve čtvrtek přibylo 680 nakažených covidem, 2020. In: iD-NES.cz/ZPRAVODAJSTVÍ. Online: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-covid-cesko-statistiky-rekord-nakazeni.A200904_051330_zahranicni_bro [cit. 4.09.2020].
 12. O Češtině 2.0. In: Čeština 2.0., 2020. Online: https://cestina20.cz/o-cestine-2-0 [cit. 4.09.2020].
 13. Praha rozšiřuje nošení roušek. Povinné budou v obchodech a ve školách, 2020.
 14. Online: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zdenka-jagrova-hygiena-praha-situace-koronavirus.A200904_132155_domaci_aug [cit. 4.09.2020].
 15. Pryč s náhubky! V Berlíně vyšly na protest proti opatřením do ulic tisíce lidí, 2020. Online: https://www.denik.cz/ze_sveta/pryc-s-nahubky-berlin-koronavirus-20200801.html [cit. 4.09.2020].
 16. Rouškomil, koronaut, haranténa ... S koronavirem vzniklo 400 nových slov. In: i Forum. Online magazín Univerzity Karlovy, 2020. Online: https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16752.html?fbclid=IwAR3HJpYBW0dLaSHXfIE9JesPYT1Sxetx9IppcslcXeFjxbb94L_L-4Nakvs [cit. 28.04.2020].
 17. Statistik: V Česku epidemie nebyla a není. Proto nevíme, kdy »skončí«, 2020. In: iDNES.cz/MAGAZÍNY. Online: https://www.idnes.cz/technet/veda/koronavi-rus-v-cr.A200521_094935_veda_mla [cit. 4.09.2020].
 18. Ústenka, 2020. In: Čeština 2.0. Online: https://cestina20.cz/slovnik/ustenka/ [cit. 5.10.2020].
 19. Ústenky 50 ks bílé, 2020. Online: https://www.pilulka.cz/ustenky-50ks-bile [cit. 1.11.2020].
 20. Viroložka Peková: Koronavirus jde testovat i za míň, stát by je mohl laboratořím dotovat, 2020. In: iROZHLAS.cz. Online: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-v-cesku-testovani-laboratore-sona-pekova_2005181951_tef [cit. 6.09.2020].
 21. Durkin P., 2014, Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford–New York: Oxford University Press.
 22. Entlová G., Malá E., 2020, The occurrence of anglicisms in the Czech and Slovak lexicons. „XLinguae European Scientific Language Journal” 13, č. 2, s. 140–148.
 23. Filipec J. et al., 2006, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia.
 24. Görlach M., 1994, A Usage Dictionary of Anglicisms in Selected European Languages. „International Journal of Lexicography” 3, s. 233–246.
 25. Haugen E., 1950, The analysis of linguistic borrowing. In: JSTOR. Online: https://www.jstor.org/stable/410058.
 26. Kraus J. et al., 2007, Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia.
 27. Krčmová M., 1994, Fonetika a fonologie. Zvuková stavba současné češtiny. Brno: FF Masarykova Univerzita.
 28. Malá E., 2005, Anglicizmy v slovnej zásobe slovenského a ruského jazyka. In: Lingua et communicatio in Sphaera Culturae. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 87–92.
 29. Rejzek J., 2001, Český etymologický slovník. Voznice: Leda.
 30. Rejzek J., 1993, K formální adaptaci anglicismů. Online: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7106.
 31. Sochová Z., Poštolková B., 1994, Co v slovnících nenajdete. Praha: Portál.
 32. Srpová H., 2001, Impakt sociálních faktorů na vývoj českého lexika konce 20. století. In: Český jazyk a literatura na sklonku XX. století, Wałbrzych: PWSZ. Ostrava: Ostravska univerzita, s. 227–232.
 33. Svobodová D., 2007, Internacionalizace současné české slovní zásoby. Ostrava: Ostravská univerzita.
 34. Vachek J., 1962, K otázce vlivu vnějších činitelů na vývoj jazykového systému. „Slavica Pragensia” IV, s. 35–46.
 35. Vachek J., 1986, Some Remarks on English Loans in Czech Sports Terminology. In: English in Contact with Other Languages. Budapest: s. 25–30.