“Stary kawaler Blumfeld” jako Lacanowska przestroga moralna
PDF

Słowa kluczowe

Franz Kafka
opowiadanie
problemy osobowości
pareneza

Jak cytować

Stelmaszuk, M. . (2022). “Stary kawaler Blumfeld” jako Lacanowska przestroga moralna. Bohemistyka, (2), 174–188. https://doi.org/10.14746/bo.2022.2.2

Abstrakt

Praca stanowi interpretację nieukończonego opowiadania Franza Kafki Stary kawaler Blumfeld metodą psychoanalitczną. Celem pracy jest refleksja nad fundamentem problemów osobowościowych głównego bohatera i unaocznienie typowej dla Kafki groteskowej parenezy.

https://doi.org/10.14746/bo.2022.2.2
PDF

Bibliografia

Bergel Lienhard, 1946, Blumfeld an elderly bachelor [w:] The Kafka Problem: An anthology of criticism about Franz Kafka, ed. Angel Flores, New York: New Directions, s. 181–189.

Bielik-Robson Agata, 2012, Czego szukał Franz Kafka?, ,,Teksty Drugie” nr 4, s. 91–101.

Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł, 2006, Teoria literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków: Znak.

Drwięga Marek, 2012, Wszystko to dzieje się na innej scenie. Podmiotowość w psychoanalizie Jacques’a Lacana i kwestia odpowiedzialności oraz motywów działania, ,,Antropos?”, nr 18–19, s. 128–151.

Dybel Paweł, 2000, Ocalenie w lustrze. O wczesnej koncepcji »stadium lustra« J. Lacana, ,,Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja: Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej” 4 (12), s. 23–36.

Dybel Paweł, 2017, Człowiek, zwierzę i zwierciadło. Genealogia ludzkiego Ja według Helmutha Plessnera i Jacquesa Lacana, ,,Ruch Filozoficzny” LXXIII, nr 3, s. 43–59.

Gray Richard, Gross Ruth, Goebel Rolf, Koelb Clayton, 2005, A Franz Kafka Encyclopedia, Westport–London: Greenwood Press.

Kafka Franz, 1991, Nowele i miniatury, Gdynia: Wydawnictwo Atext.

Lang Hermann, 2005, Język i nieświadomość, Gdańsk: Słowo / Obraz Terytoria Wydawnictwo.

Pascal Roy, 1982, Kafka’s narrators : a study of his stories and sketches, Cambridge: Cambridge University Press.

Žižek Slavoj, 2010, Lacan. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa: Krytyka Polityczna.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...