Tom 22 Nr 2 (2022)

ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO

Milan Hrdlička
301-303
When/While sleeping…
https://doi.org/10.14746/bo.2022.2.11
PDF (Čeština)

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

Elżbieta Szczepańska
304-307
Zrozumieć wykrzyknik
https://doi.org/10.14746/bo.2022.2.12
PDF