Světelné a barevné ladění Nervalovy Sylvie

Main Article Content

Richard Změlík

Abstrakt

In my paper I focus on motifs of colours and lights in a short romantic prose Sylvie by Gerard de Nerval. Using the tool of dispersion analysis I explain the ways in which these motifs influence the compositional principles of the prose. In this respect, I pay special attention to two of these principles which could be considered crucial elements for the composition of the prose: contrast and parallelism. From a functional perspective, as I demonstrate further, both principles complement each other in various segments of the text in many sophisticated ways. As a result, it should be stipulated that these compositional principles are interconnected with the set of various motifs and together with them contribute to the global dream-like atmosphere of the novel.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Změlík, R. (2022). Světelné a barevné ladění Nervalovy Sylvie. Bohemistyka, (2), 201-222. https://doi.org/10.14746/bo.2022.2.4
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Berlin B., Kay P., 1969, Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley: University of California Press.
 2. Bray P. M., 2006, Lost in the Fold: Space and Subjectivity in Gérad de Nerval’s »Généalogie« and Sylvie, „French Forum” 31, č. 2, s. 35–51.
 3. Breton A., 1996, Arkán 17. Přel. Z. Havlíček. Staré Město pod Landštejnem: Dauphin.
 4. Breton A., 1996, Nadja. Přel. J. Fialová. Staré Město pod Landštejnem: Dauphin.
 5. Eco U., 1994, Šest procházek literárními lesy. Přel. B. Grygová. Olomouc: Votobia.
 6. Fronek J., 2006, Velký anglicko-český slovník. Praha: Leda.
 7. Chambers R., 1963, Water in Sylvie, „The Modern Language Rewiev” 58, č. 4, s. 500–506.
 8. Christov P., 2017, Gérard de Nerval a jeho dvojenec. Divadlo francouzského romantismu očima melancholika. Praha: Karolinum.
 9. Kundera L., 1957, »Dobrý Gérard« – snivec mezi proklatci. In: J. Zaorálek,
 10. V. Závada, V. (eds.), 1930, Gérard de Nerval – díl I. Praha: Rudolf Škeřík, s. 7–25.
 11. Mácha K. H., 1972, Cikáni, In: V. Štěpánek (ed.): Karel Hynek Mácha. Dobrou noc, ó lásko. Praha: Československý spisovatel, s . 97–204.
 12. Nerval G., 1957, Sylvie – Aurelie. Praha: SNKLHU.
 13. Pavel T., 2012, Fikční světy. Přel. H. Zykmund. Praha: Academia.
 14. Pelán J., 1996, Gérard de Nerval, básník božské synchronie. In: G. Nerval, Příběh o královně jitra a sulajmánovi, knížeti duchů. Přel. J. Pelán. Praha: Trigon.
 15. Proust M., 1996, Eseje. Zamyšlení nad Sainte-Beuvem. Olomouc: Votobia.
 16. Rinsler N., 1963, Gérard de Nerval, Fire and Ice, „The Modern Language Rewiev” 58, č. 4, s. 495–499.
 17. Subramanyam R., 2013, Time, memory and nostalgia in Gerard de Nerval’s Sylvie, „Research Scholar: An International Refereed e-Journal on Literary Explorations” 1, č. 4, s. 1–5.
 18. Zaorálek J., Závada V. (eds.), 1930, Gérard de Nerval – díl I. Praha: Rudolf Škeřík.