O językowych opracowaniach czeskich pieśni religijnych
PDF

Słowa kluczowe

Czech spiritual songs
language modifications
catholic liturgy

Jak cytować

Komárek, K. ., & Kubečková, M. . (2022). O językowych opracowaniach czeskich pieśni religijnych. Bohemistyka, (2), 293–300. https://doi.org/10.14746/bo.2022.2.10

Abstrakt

Tekst pieśni śpiewanych podczas mszy świętej w Czechach jest niekiedy modyfikowany ze względów teologicznych, estetycznych i językowych. Po Soborze Watykańskim II (1962–1965) pieśni używane w czeskich środowiskach katolickich zostały zmodyfikowane w zakresie treści (przesunięcie akcentu teologicznego z motywów negatywnych na radosne przesłanie chrześcijaństwa), poetyki (rezygnacja z romantycznych środków poetyckich opartych na uczuciach), prozodii (zmiana schematu sylabicznego na sylabotoniczny) oraz języka (zastąpienie wyrażeń archaicznych i niezrozumiałych).

https://doi.org/10.14746/bo.2022.2.10
PDF

Bibliografia

Boží cesta. Písně a modlitby katolického křesťana. Vyd. 4. Olomouc: Nakladatelství Velehrad, 1941.

Hubáček J., 2004, Variantnost církevních písní. „Bohemistyka“ 4, č. 2, s. 81–87.

Hymnorum thesaurus bohemicus. Online: http://www.clavmon.cz/htb [dostęp: 22. 2. 2021].

Kancionál – společný zpěvník českých a moravských diecézí, 1973. Vyd. 1. Praha: Ústřední církevní nakladatelství.

Kancionál – společný zpěvník českých a moravských diecézí, 1995. Vyd. 11. Praha: Zvon – české katolické nakladatelství.

Kubečková M., 2018, Textové úpravy písní v katolických kancionálech 19. a 20. století. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého. https://libra-ry.upol.cz/arl-upol/cs/csg/repo=upolrepo&key=47280375623.

Škarka A., 1946, K novému vydání Českého kancionálu. „Cyril“ 71, č. 3–4, s. 25–27.

Vlčková H., 2006, Jazyková a textová výstavba písní kancionálů 19. a 20. století. Nepublikovaná diplomová práce. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého. Vedoucí diplomové práce Karel Komárek.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...