„Sztuka głodowania” według Franza Kafki
PDF

Słowa kluczowe

literatura XX wieku
proza
Franz Kafka
kultura
historia

Jak cytować

Znojek, P. . (2022). „Sztuka głodowania” według Franza Kafki. Bohemistyka, (2), 189–200. https://doi.org/10.14746/bo.2022.2.3

Abstrakt

Tekst niniejszy stanowi próbę literaturoznawczej i kulturoznawczej analizy zjawiska głodowania, przedstawionej z perspektywy konwencji kulturowej, jako obserwowanego przez społeczeństwo przerażającego widowiska, w którym podstawową rolę odgrywają ludzka ciekawość, zdeformowane ciało, potworność, a także śmierć. Sztukę głodowania z towarzyszącym jej cierpieniem oraz nieodwracalnymi zmianami cielesnymi opisuje Franz Kafka w opowiadaniu Głodomór. Tytułowy bohater utworu wzbudza skrajne emocje, przede wszystkim jako figura ulicznego artysty – ekscentryk, odmieniec czy wybryk natury. Ta krótka forma prozatorska jest pretekstem dla rozważań na temat zaburzonej cielesności.

https://doi.org/10.14746/bo.2022.2.3
PDF

Bibliografia

Bogalecki P., 2012, Zwierzenie – Kafka i Schelling, [w:] Podwójny agent. Portrety Kafki, red. M. Jochemczyk, Z. Kadłubek, M. Piotrowiak, Katowice.

Goffman E., 2005, Piętno: rozważania o zranionej tożsamości, przeł. A., Dzierżyńska, J., Tokarska-Bakir, Gdańsk.

Kafka F., 1969, Dzienniki 1910–1923, przeł. J. Werter, Kraków.

Kafka F., 1982, Das Urteil und andere Erzählungen, Frankfurt am Main.

Karst R., 1960, Drogi samotności. Rzecz o Franzu Kafce, Warszawa.

Lange-Kirchheim A., 1999, Nachrichten vom italienischen Hungerkünstler Giovanni Succi. Neue Materialien za Kafkas Hungerkünstler, „Freiburger literaturpsychologische Gespräche. Jahrbuch für Literatur und Psychoanalyse. Größenphantasien” [Würzburg], Band 18.

Mojsak K., 2009, Artyści głodowania. O Kafce, głodomorze i pokazach osobliwości, „Kultura Współczesna. Teoria. Interpretacje. Krytyka”, nr 1.

Musiał Ł., 2011, Kafka. W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości, Wrocław.

Obyczaje polskie: wiek XX w krótkich hasłach, 2008, red. M. Szpakowska, Warszawa.

Rilke R. M., 1967, Poezje wybrane, przeł. M. Jastrun, Kraków.

Rudtke T., 2014, Kulinarische Lekturen. Vom Essen und Trinken in der Literatur, Bielefeld.

Różewicz T., 1988, Teatr, t. II, Kraków.

Tarajło-Lipowska Z., 2010, Historia literatury czeskiej: zarys, Wrocław.

Wieczorkiewicz A., 2009, Monstruarium, Gdańsk.

Wydmuch M., 1982, Franz Kafka, Warszawa.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...