Христо Христов, Операция „МАРАТОН”. Истината за кражбата на Паисиевата история от Държавна Сигурност в „Зограф”, изд. CIELA, София 2012, ss. 271.

Main Article Content

Bartłomiej Rusin

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rusin, B. (2014). Христо Христов, Операция „МАРАТОН”. Истината за кражбата на Паисиевата история от Държавна Сигурност в „Зограф”, изд. CIELA, София 2012, ss. 271. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 21, 199-204. https://doi.org/10.14746/bp.2014.21.14
Section
Reviews

References

  1. Christow Ch., Baew J., Grozew K., Bułgaria [w:] Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warszawa 2010, s. 189-243.
  2. Христов Х., Двойният живот на агент „Пикадили“, София, 2008.
  3. Христов Х., Империята на задграничните фирми, София, 2009.
  4. Христов Х., Cекретното дело за лагерите, София 1999; Държавна сигурност срещу българската емиграция, София, 2000.
  5. Христов Х., Тайните фалити на комунизма, София, 2007.
  6. Христов Х., Тодор Живков. Биография, София, 2009.
  7. Христов Х., Убийте „Скитник“. Българската и британската държавна политика по случая „Георги Марков“, София, 2005.