Ludwik Tuberon de Crieva, Pamiętniki o czasach moich. Tłumaczenie, wstęp i przypisy Piotr Wróbel i Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2016, ss. 441+1 nlb.

Main Article Content

Zdzisław Pentek

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Reviews

References

  1. Ludovici Tuberonis Dalmatae Abbatis Commentarii de temporibus suis, praefationem conscripsit, textum Latinum digessit et apparatu critico notisque instruxit Vlado Rezar; indicem composuerunt Tamara Tvrtković, Vlado Rezar; textum manuscripti Marciani cum textu huius editionis contulerunt Vlasta Rezar, Tamara Tvrtković, Vlado Rezar; legit et correxit Darko Novaković, Zagreb 2001
  2. Wróbel P., Dubrownicki benedyktyn Ludwik Tuberon de Crieva (Crijević) i jego zarys dziejów Turcji w pamiętniku politycznym Commentarii de temporibus suis, „Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia” 21 [2014], s. 51-62
  3. Wróbel P., Obraz Wenecjan w „Commentarii de temporibus suis” Ludwika Tuberona de Crieva (Crijevicia) [w:] Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu pod redakcją Agnieszki Teterycz-Puzio, Słupsk 2016, s. 433-448