Ludwik Tuberon de Crieva, Pamiętniki o czasach moich. Tłumaczenie, wstęp i przypisy Piotr Wróbel i Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2016, ss. 441+1 nlb.
PDF (Język Polski)

How to Cite

Pentek, Z. (2019). Ludwik Tuberon de Crieva, Pamiętniki o czasach moich. Tłumaczenie, wstęp i przypisy Piotr Wróbel i Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2016, ss. 441+1 nlb. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 26, 294–295. https://doi.org/10.14746/bp.2019.26.17
https://doi.org/10.14746/bp.2019.26.17
PDF (Język Polski)

References

Ludovici Tuberonis Dalmatae Abbatis Commentarii de temporibus suis, praefationem conscripsit, textum Latinum digessit et apparatu critico notisque instruxit Vlado Rezar; indicem composuerunt Tamara Tvrtković, Vlado Rezar; textum manuscripti Marciani cum textu huius editionis contulerunt Vlasta Rezar, T. Tvrtković, Vlado Rezar; legit et correxit Darko Novaković, Zagreb 2001.

Wróbel P., Dubrownicki benedyktyn Ludwik Tuberon de Crieva (Crijević) i jego zarys dziejów Turcji w pamiętniku politycznym Commentarii de temporibus suis, „Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia” 21 [2014], s. 51–62.

Wróbel P., Obraz Wenecjan w „Commentarii de temporibus suis” Ludwika Tuberona de Crieva (Crijevicia) [w:] Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu, red. Agnieszka Teterycz-Puzio, Słupsk 2016, s. 433–448.