Bośnia i Hercegowina. Kultura, literatura, język, polityka, red. Anetta Buras-Marciniak, seria Bałkany XX/XXI, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 303.
PDF (Język Polski)

How to Cite

Moroz-Grzelak, L. (2020). Bośnia i Hercegowina. Kultura, literatura, język, polityka, red. Anetta Buras-Marciniak, seria Bałkany XX/XXI, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 303 . Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 26, 296–299. https://doi.org/10.14746/bp.2019.26.18
https://doi.org/10.14746/bp.2019.26.18
PDF (Język Polski)

References

Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy. Studia i szkice, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio, Łódź 2011.

Wybranowski D., Między niepodległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI wieku, Szczecin 2011.

Brkanic D., Grebo L., Bosnia Spends €2 Million on ‘Divisive’ War Memorials, https://balkaninsight.com/2020/01/03/bosnia-spends-e2-million-on-divisive-war-memorials/ [dostęp: 03.01.2020].

Gibas-Krzak D., Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów: pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją Muzułman, Częstochowa 2016; T. Rawski, Boszniacki nacjonalizm. Strategie budowania narodu po 1995 roku, Warszawa 2019.

Krysieniel K., W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjonalną, Warszawa 2012.

Muś J., Bośnia i Hercegowina. Etnopolityczne podziały i ich uwarunkowania, Lublin 2013.

Zekić M., Musilimanski odgovor izazovima Okcidenta. Islamizacija Zapada ili vesternizacija islamskog svijeta. S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i bosanskohercegovačke muslimane – Bošnjake, Poznań 2017.