Legal substratum and social conditions of dissolution of marriage in Moldavia: comparative study (14th–17th centuries)
PDF

Keywords

Moldavia
history of women
family
divorce

How to Cite

Zabolotnaia, L. (2022). Legal substratum and social conditions of dissolution of marriage in Moldavia: comparative study (14th–17th centuries). Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 29, 101–116. https://doi.org/10.14746/bp.2022.29.8

Abstract

The main objective of the study is to show the specifics and features of the social phenomenon of divorce in medieval Moldavia. Divorce was known in all civilizations, however, in the context of European history, both common and specific features were observed in the Principality of Moldavia. The study of documentary historical, legal and act material of the era, notes and information of Catholic missionaries shows that in the Principality of Moldavia not only men, but also women had the right to divorce and remarry. Moldavian women could and had the right to initiate a divorce.

https://doi.org/10.14746/bp.2022.29.8
PDF

References

Andreev M., Angelov Dimitrij, Istorija Bolgarskogo gosudarstva i prava, Moskva 1962 [Aндреев М., Ангелов Дмитрий, История Болгарского государства и права, Москва 1962].

Ariès F., Le mariage indissoluble, [in:] Sexualitès occidentales, ed. F. Ariès, A. Bejin, Paris 1982, p. 146–167. https://doi.org/10.3406/comm.1982.1528 DOI: https://doi.org/10.3406/comm.1982.1528

Bartošek M., Ençyklopedie Římského práva, Praha 1981.

Bazylow L., Siedmiogród a Polska 1576–1613, Warszawa 1967.

Cazacu M., La famille et le statut de la femme en Moldavie (XIV–XIX siècles), „Revista de Istorie Socială” 1997–1998, vol. 2–3.

Călători Străini despre Ţările Române, eds. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, P. Cernovodeanu, M. Holban, Bucureşti 1970–1972.

Cronicari munteni, ed. M. Gregorian, Bucureşti 1961.

Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI, ed. I. Bogdan, Bucureşti 1959.

Dejiny státu a práva v česko-slovensku do roku 1918, eds. K. Malŷ, F. Sivák. Bratislava 1992.

Documenta Romaniae Historica, B. România, București 1975.

Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, București 1998.

Documente privind Istoria României. A. Moldova, series 16, vol. 4 (1591–1600), ed. Mihail Roller, Bucureşti 1952.

Documente privind istoria României, veacul XVI. A (Moldova), ed. M. Roller, Bucureşti1952.

Documente privind Istoria României, veacul 17. B. (România), ed. M. Roller, Bucureşti 1953.

Farkas B., Erdély története: A mohácsi csatától a váradi békekötésig, 1526–1538, Kolozsvár 2000.

Georgescu V., Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului al XIII-lea, Bucureşti 1980.

Georgescu V., Sachelarie O., Judecata domnească în Ţara Românească şi Moldova (1611–1831). Partea a II-a. Procedura de judecată, Bucureşti 1982. https://doi.org/10.2307/1864263 DOI: https://doi.org/10.2307/1864263

Ghiţulescu C., Familie şi societate în Ţara Românească (secolul al XVII-lea), [in:] Studii şi Materiale de Istorie Medie, vol. 20, 2002, 89–114.

Ghiţulescu C., În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţările Româneşti a secolului al XVIII-lea. Bucureşti 2004.

Gloder Z., Encyklopedia staro-polska ilustrowana, Warszawa 1902.

Greceanu S., Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti, Bucureşti 1916.

Histoire de la famille, eds. A. Burguière, Ch. Klapisch-Zuber, M. Segalen, F. Zonabend, Paris 1986.

Iorga N., Istoria românilor prin călători, București 1981.

Istoria dreptului românesc, Bucureşti 1980.

Ivanišev H., Drevnee pravo čehov’ (Právo Země Ceskě (1347), Kiev 1876 [Иванишев Н., Древнее право чеховъ (Právo Země Ceskě (1347), Киев 1876].

Kulesza-Woroniecka I., Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI-XVIII wieku. Poznań 2002.

Le Petit Larousse illustré 2001, Paris 2000.

Maisil W., Poznańskie prawo karne do końca XVI wieku. Poznań 1963.

Manualul legilor sau aşa numite Cele șase cărți , ed. C. Harmenopulos, Bucureşti 1921.

Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria, ed. E. Vereess, Budapest 1906.

Rezachevici C., Cronologia domnilor din Ţara Românească şi Moldova. a. 1324–1881, Bucureşti 2001.

Sochaniewicz K., Rozwody na Rusi Halickiej w XV i XVI wieku, Lwów 1929.

Solcan Ș., Familia în secolul al XVII-lea în Ţările Române, Bucureşti 1999.

Solcan Ș., Femeile din Moldova, Transilvania şi Ţara Românească în Evul Mediu. Bucureşti 2005.

Székely M., Structuri de familie în societatea medievală moldovenească, [in:] „Arhiva Genealogică” 1997, vol. 4, no 1–2, p. 75–76.

Székely M., Pentru o istorie a vieţii zilnice, [in:] „Magazin istoric” 1997, vol. 31, no 5, p. 59–117.

Uricarul A., Cronica paralelă a ţării Româneşti şi a Moldovei, ed. G. Ştrempel, Bucureşti 1993.