About Professor Ilona Czamańska
PDF (Język Polski)

How to Cite

Pentek, Z. (2022). About Professor Ilona Czamańska. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 29, 7–24. https://doi.org/10.14746/bp.2022.29.1

Abstract

Occasional text devoted to professor Ilona Czamańska, on the occasion of the Her 70th birthday anniversary. The autor discusses the scentific achievements of the Jubilarian the field of her research in the area of the Balcan Peninsula.

https://doi.org/10.14746/bp.2022.29.1
PDF (Język Polski)

References

Czamańska I., Aspekty ruchu krucjatowego na Węgrzech w XI-XV w., [w:] Rycerstwo Europy środkowo-wschodniej wobec idei krucjat, red. Wojciech Peltz, Zielona Góra 2002, s. 131-138.

Czamańska I., J. Leśny, Bitwa na Kosowym Polu 1389, Poznań 2015.

Czamańska I., Bitwa pod Warną w tradycji węgierskiej i bałkańskiej, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 8, 1997, s. 175-184.

Czamańska I., Czy wojna z Turcją w 1672 roku była nieunikniona? Poselstwo Franciszka Kazimierza Wysockiego do Turcji w latach 1670֪-1672, „Kwartalnik Historyczny”, XCII, 1985, s. 769-790.

Czamańska I., Dokumenty klasztoru oo. Kamedułów z Pożajścia w Państwowym Archiwum Historycznym w Tbilisi. Katalog, Poznań 2012,

Czamańska I., Drakula. Wampir, tyran czy bohater, Poznań 2003. Książka ukazała się ponownie w 2013 roku.

Czamańska I., Historia Serbii. Tom I. Od pojawienia się Serbów na Bałkanach do 1830 roku, Poznań 2021.

Czamańska I., Jakub Bazylikos Heraklides – droga wyzwolenia Grecji?, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 9-10, Poznań 1999, s. 133-151.

Czamańska I., Miron Barnovschi i jego rodzina w relacjach z Polakami [w:] Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych, Suceava 2014, s. 79-90.

Czamańska I., Mołdawia i Wołoszczyzna w stosunkach polsko-tureckich XVI-XVII wieku, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 4, 1989, s. 301-312.

Czamańska I., Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji, Poznań 1996.

Czamańska I., Obszar zamieszkania, status prawny i kierunki aktywności gospodarczej Wołochów/Vlachów w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. Ius Valachicum”, XXVIII (1), 2021, s. 7-34. https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.1

Czamańska I., Orzeł biały zwycięzca. „Ziemia wołoska" Piotra Cieklińskiego – nowa próba interpretacji. [w:] Eruditio et interpretatio, red. Zbigniew Chodyła, Poznań 1997, s. 309-320.

Czamańska I., Oswobodziciel czy najeźdźca? Polityka Jana III Sobieskiego wobec hospodarstw Mołdawii i Wołoszczyzny, „Roczniki Historyczne” t. 55-56, 1989-1990, s. 151-177.

Czamańska I., Poland and Turkey in the 1st Half of the 16th Century – Turning Points, [w:] Fight against the Turk in Central-Europe in the first Half of the 16th Century, red. I. Zombori, Budapest 2004, s. 91-102.

Czamańska I., Problem pochodzenia Wołochów, [w:] Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu, red. Maciej Salamon, Jerzy Strzelczyk, Kraków 2004, s. 327-336.

Czamańska I., Skanderbeg – symbol rycerza chrześcijańskiego w społeczeństwie staropolskim, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 9-10, Poznań 1999, s. 153-166.

Czamańska I., Skład etniczny Mołdawii i Wołoszczyzny w średniowieczu, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” 11-12, Poznań 2001, s. 53-62.

Czamańska I., Słowo wstępne i Obszar zamieszkania, status prawny i kierunki aktywności gospodarczej Wołochów/Vlachów w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. Ius Valachicum”, XXVIII (1), 2021, s. 5-6. https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.1 DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.1

Czamańska I., Stemele Moldovei şi Ţării Româneşti în iconografia poloneză (secolele XV-XVII) (Les armoiries de la Moldavie et de la Valachie dans l’iconographie polonaise) [w:] „Arhiva Genealogică”, 1998, 5, nr 3-4, s. 275-318.

Czamańska I., The Vlachs – several research problems, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. Ius Valachicum”, XXII (1), 2015, s. 7-16. https://doi.org/10.14746/bp.2015.22.1 DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2015.22.1

Czamańska I., Wasale, trybutariusze, sojusznicy. Charakter relacji państw bałkańskich z Turcją osmańską w XIV wieku, „Slavia meridionalis” 11, 2011 s. 37-62. https://doi.org/10.11649/sm.2011.003 DOI: https://doi.org/10.11649/sm.2011.003

Czamańska I., Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007.

Czamańska I., Wojny tureckie XIV-XVII wieku w pieśniach narodowości Europy południowo-wschodniej i środkowej, „Napis”, ser. VII, 2001, s. 281-296. https://doi.org/10.18318/napis.2001.1.19 DOI: https://doi.org/10.18318/napis.2001.1.19

Czamańska I., Wołosi w Europie [w:] Wołoskie dziedzictwo w Karpatach, Istebna 2007, s. 27-36. Czamańska I., Wołosi – strażnicy gór [w:] Kalendarz 2014. Informacje pasterskie. Od Owcy Plus do Redyku Karpackiego 2013, Koniaków 2013, s. 17-36.

Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. Graeme Dunphy, Leiden and Boston 2010: artykuły – Chronicon Dubnicense, vol. 1, s. 326-327; Chronicon Moldo-Germanicum, vol. 1, s. 370; Konstantyn of Ostrovica, vol. 2, s. 1020; Letopiseţul de la Bistriţa, vol. 2, s. 1019-1020; Letopiseţul de la Putna I, vol. 2, s. 1020; Letopiseţul de la Putna II, vol. 2, s. 1020; Madius de Barbasanis, vol. 2, s. 1057.

Miron Costin, Latopis Ziemi Mołdawskiej i inne utwory historyczne. Tłumaczenie, wstęp i komentarze I. Czamańska, Poznań 1998.

Poselstwo Rafała Leszczyńskiego do Turcji w 1700 roku. Diariusze i inne materialy. Przygotowała Ilona Czamańska przy współpracy Danuty Zydorek. Wstęp i komentarze I. Czamańska, Leszno 1998.

Słownik dynastii Europy, red. Józef Dobosz i Maciej Serwański, Poznań 1999, hasła autorstwa I. Czamańskiej: Almohadzi, s. 13-14; Almorawidzi, s. 14-15; Asenowicze, s. 36-37; Awarska dynastia, s. 46-47; Basarabowie, s. 55-58; Batorowie, s. 58-61; Bogdanowicze (Muszatowicze), s. 65-67; Brankovicie, s. 77-79; Cantacuzino, s. 90-92; Cantemir, s. 92-93; Dulo, s. 109-111; Ghica, s. 136-139; Hohenzollern-Sigmaringen, s. 186-188; Kettlerowie, s. 225-227; Komitopuli, s. 230-231; Kotromanicie, s. 237-240; Kruma dynastia, s. 240-241; Mavrocordat, s. 258-259; Mohyłowie, s. 270-272; Nasrydzi, s. 281-283; Nemanicie, s. 290-293; Osmanowie, s. 306-313; Rakoczy, s. 340-342; Szyszmanowicze, s. 396-399; Terterowicze, s. 400-401; Trpimirovicie, s. 404-407; Umajjadzi, s. 412-414; Višeslavicie, s. 425-426.

Słownik władców Europy średniowiecznej, red. Józef Dobosz, Maciej Serwański, Poznań 1998 i 2002, hasła autorstwa I. Czamańskiej: Asparuch, s. 40; Bajezid I zw. Błyskawicą, s. 41-43; Bajezid II zw. Świętym, s. 43-45; Borys I (Michał), s. 58-59; Iwan Asen II, s. 149-151; Jerzy Branković, s. 177-179; Jerzy Kastriota, s. 179-182; Kałojan, s. 185-186; Krum, s. 226-227; Łazarz Hrebeljanović, s. 255-256; Mehmed I, s. 266-268; Mehmed II Zdobywca, s. 268-272; Mircza Stary, s. 276-278; Murad I, s. 280-282; Murad II, s. 282-284; Samuel, s. 334-335; Stefan III Wielki, s. 343-345; Stefan Duszan, s. 338-339; Stefan Lazarević, s. 340-341; Stefan Nemanja, s. 342; Stefan Tomasz, s. 348-349; Stefan Tomašević, s. 347; Stefan Vukić Kosača, s. 345-346; Symeon I Wielki, s. 351-353; Terweł, s. 364-365; Tvrtko I, s. 367-368; Wład Diabeł, s. 393-395; Wład Palownik, s. 395-397.

Słownik władców Europy nowożytnej i najnowszej, red. Józef Dobosz, Maciej Serwański, Poznań 1998, hasła autorstwa I. Czamańskiej: Abdülhamid II, s. 13-14; Abdülmecid I, s. 14-15; Ahmed I, s. 17-18; Ahmed III, s. 19-20; Aleksander Jan Cuza, s. 31-33; Ferdynand I, s. 77-79; Franciszek II Rakoczy, s. 111-113; Gabriel Batory, s. 135-137; Gabriel (Gábor) Bethlen, s. 137-140; Imré Thököly, s. 166-167; Jan Zygmunt Zápolya, s. 190-193; Jerzy I Rakoczy, s. 202-203; Jerzy II Rakoczy, s. 203-205; Karol I, s. 236-238; Karol II, s. 238-241; Mahmud II, s. 289-290; Mehmed III, s. 305-306; Michał I, s. 308-309; Michał Waleczny, s. 312-314; Murad III, s. 329-331; Murad IV, s. 331-332; Piotr Rareș, s. 360-362; Selim I Groźny, s. 365-366; Selim II Blondyn, s. 366-368; Stefan Bocskay, s. 368-370; Sulejman I (II) Wspaniały, s. 370-374; Zygmunt Batory, s. 398-400

Stereotypy bałkańskie. Księga jubileuszowa Profesor Ilony Czamańskiej, red. Jędrzej Paszkiewicz, Zdzisław Pentek, Poznań 2012.

Vademecum Bałkanisty, red. I. Czamańska, Z. Pentek, Poznań 2009: artykuły – Alfabety, s. 13-21 (współautor Z. Pentek); Patriarchat konstantynopolitański, s. 25-32 (współautor Łukasz Różycki); Sekty manichejskie, s. 44-46 (współautor Z. Pentek); Kalendarze chrześcijańskie, s. 22; Bośnia, s. 89-90; Czarnogóra, s. 123-127 (współautor Marcin Mikołajczak); Hercegowina, s. 147; Mołdawia, s. 183-194; Rumunia, s. 195-205 (współautor Zdzisław Hryhorowicz); Serbia, s. 204-215 (współautor Wojciech Szczepański); Siedmiogród, s. 216; Słowenia, s. 220-224; Wenecja, s. 364-267; Wołoszczyzna, s. 268-272; Zeta, s. 273-274.