The resistance movement in Yugoslavia during the Second World War in the programmes by the Tadeusz Kościuszko Broadcasting Station

Main Article Content

Adrian Karolak

Abstract

The broadcasting station dealt with a variety of topics concerning the war and occupation. One of them was the resistance movement in Yugoslavia during the Second World War. The broadcasting station’s announcements touched upon many problems, among other things, they mentioned the towns that had been liberated by the guerillas from the occupation by the Axis states. They also discussed the topic of sabotage in the railway system and the industry which worked for the military purposes of the Third Reich. The losses suffered by the enemy (in weapons, munitions, soldiers, etc.) were often announced. It was sometimes directly emphasized that behind those actions there were communists, in contrast to other guerilla groups (the Chetniks), who apparently decided to cooperate with the Fascists. The aim of those messages was to spread among the Polish society the attitudes that would result in the development of a resistance movement on a massive scale. This was mainly the duty of the young generation. Apart from strictly military questions, it is easy to notice that the station was not indifferent towards the political events which were taking place in Yugoslavia during the Second World War. Also this time the party uniting various circles and social groups – according to the authors of the radio programmes – was the revolutionary left wing. It had a programme which would be realized after the end of the warfare. The aim of broadcasting those messages was the willingness to mobilise the Poles, who were expected to unite, to fight for freedom and independence together. The leading role in this process was to be left to the communists.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Karolak, A. (2016). The resistance movement in Yugoslavia during the Second World War in the programmes by the Tadeusz Kościuszko Broadcasting Station. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 22(2), 117-138. https://doi.org/10.14746/bp.2015.22.20
Section
Articles

References

 1. Archival sources
 2. Archiwum Akt Nowych
 3. Radiostacja „Kościuszko”.
 4. Publications
 5. Адибеков Г. М., Шахназарова Э. Н., Шириня К. К., Организационная структура Коминтерна. 1919 – 1943, Wyd. РОССПЭН, Москва 1997.
 6. Felczak Wacław, Wasilewski Tadeuszz, Historia Jugosławii, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1985.
 7. Giza Antoni, Gmitruk Janusz, Tajne raporty z Jugosławii, Wyd. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2002.
 8. Коминтерн и Вторая Мировая война, cz. II, oprac. Н.С Лебедева., М.М. Наринский,Wyd. Памятники исторической мысли, Москва 1998.
 9. Kowalski Józef, Rozgłośnia im. Tadeusza Kościuszki (fragment wspomnienia), „Z pola walki” 1961, nr 4.
 10. Kozeński Jerzy, Agresja na Jugosławię 1941, Wyd. Instytut Zachodni, Poznań 1979.
 11. Лебедева Н.С., Наринский М.М., Коминтерн и Вторая мировая война (до 22 июня 1941 года), [w:] История Коммунистического интернационала 1919-1943, red. odp. А. О. Чубарьян, Москва 2002.
 12. Mizerski Edmund, Jugosłowiański system przedstawicielski 1918-1990 (w zarysie), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1999.
 13. Nazarewicz Ryszard, Komintern a lewica polska. Wybrane problemy, Wyd. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2008.
 14. Pavlowitch Stevan, Hitler’s New Disorder. The Second World War In Yugoslavia, Wyd. Oxford University Press, Londyn 2008.
 15. Podhorodecki Lech, Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Wyd. Mada, Warszawa 2000
 16. Rawski Tadeusz, Agresja niemiecka przeciwko Grecji i Jugosławii. 27.03.-5.04.1941, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1966, nr 1.
 17. Rawski Tadeusz, Wojna na Bałkanach, Wyd. M.O.N., Warszawa 1981. Simić Pero, Tito. Zagadka stulecia, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2011.
 18. Sobór-Świderska Anna, Jakub Berman. Biografia komunisty, Wyd. IPN, Warszawa 2009.
 19. Strugar Vlado, Wojna i rewolucja narodów Jugosławii 1941-1945, Wyd. M.O.N., Warszawa 1967.
 20. Tomasevitch Jozo, The Chetniks, Wyd. Stanford University Press, Stanford 1975.
 21. Trew Simon, Britain, Mihailović and the Chetniks, Wyd. St. Martin’s Press, Londyn 1998.
 22. Walkiewicz Wiesław, Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Wyd. Trio, Warszawa 2009.
 23. Woydyłło Jerzy, Tito jakiego nie znamy, Wyd. Spar, Warszawa 1991.
 24. Zacharias Michał Jerzy, Jugosławia w polityce Wielkiej Brytanii 1940-1945, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1985.
 25. Zacharias Michał Jerzy, Komunizm, federacja, nacjonalizm. System władzy w Jugosławii 1943-1991.Powstanie, przekształcenie, rozkład, Wyd. Neriton, Warszawa 2004.