Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Carstwo Bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura, 866-971, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2015, ss. 385+1 nlb., il., mapy.

Main Article Content

Zdzisław Pentek

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pentek, Z. (2016). Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Carstwo Bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura, 866-971, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2015, ss. 385+1 nlb., il., mapy. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 22(2), 215-218. https://doi.org/10.14746/bp.2015.22.29
Section
Reviews