Kontakt
Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów,
ul. Sniadeckich 18/4,
85-011 Bydgoszcz

Główna osoba do kontaktu

Karolina Kuryś-Szyncel
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Telefon +48502157049

Wsparcie techniczne

Redakcja PRESSto