Zespół redakcyjny

Redaktorka Naczelna
prof. UAM dr hab. Barbara Jankowiak,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, barbara.jankowiak@amu.edu.pl

Sekretarz Redakcji
dr Karolina Kuryś-Szyncel,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, kuryska@amu.edu.pl 


Rada naukowa
prof. UŚ dr hab. Maciej Bernasiewicz,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Pedagogiki,
prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki,
prof dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, 
prof. Charles Hill,
Whittier College, USA
prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, 
prof. UZ dr hab. Mirosław Kowalski,
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Pedagogiki,
prof. Dagmar Marková,
Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
prof. Estefânia Silva,
University of Maia, Portugal
prof. UAM dr hab. Emilia Soroko,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki,
dr Maciej Wilk,
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, centrumdydaktyki@gmail.com
dr Ewa Wojtynkiewicz,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Psychologii,