Biuletyn Socjoterapeutyczny

Aktualny numer

Nr 1 (2023)
Opublikowany 16 maja 2024

"Biuletyn Socjoterapeutyczny" jest czasopismem naukowym wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głównymi celami działalności czasopisma są: rozwój teorii i badań w obszarze socjoterapii, wspieranie profesjonalizacji praktyki socjoterapeutycznej oraz współpraca między praktykami a naukowcami. W "Biuletynie Socjoterapeutycznym" publikujemy artykuły, opisy przypadków, wywiady, recenzje i polemiki z zakresu socjoterapii, metod pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, pedagogiki społecznej i resocjalizacji. Publikujemy zarówno teksty zorientowane teoretycznie, jak również oparte na badaniach empirycznych (ilościowych i/lub jakościowych) oraz opisy przypadków z praktyki socjoterapeutycznej.

DOI: 10.14746/bst
ISSN:
2957-1669
e-ISSN:
2957-1774

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

CC BY-ND 4.0 Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Polska

ARCHIWIZACJA
Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN), co zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.
Czasopismo "Biuletyn Socjoterapeutyczny" jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

WYDAWCA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyświetl wszystkie wydania