Socjoterapia z bajką – metodyczne wskazówki pracy
PDF

Słowa kluczowe

bajka terapeutyczna
biblioterapia
doświadczenie krytyczne
korekcja sądów poznawczych
zajęcia socjoterapeutyczne

Jak cytować

Jaros, A. (2024). Socjoterapia z bajką – metodyczne wskazówki pracy. Biuletyn Socjoterapeutyczny, (1), 75–83. https://doi.org/10.14746/bst.2023.1.5

Abstrakt

W artykule został podjęty problem zastosowania bajek terapeutycznych w pracy socjoterapeutycznej. Zdefiniowano pojęcie bajki terapeutycznej oraz omówiono rodzaje takich bajek ze względu na ich cel. Przedstawiono również metodyczne wskazówki do samodzielnego przygotowania bajki przez terapeutę z uwzględnieniem profilu odbiorcy bajki oraz doświadczanego przez niego problemu. Podkreślono także walory bajki terapeutycznej, które sprzyjają realizacji celów socjoterapeutycznych, ukierunkowanych na przewartościowanie doświadczeń krytycznych uczestników zajęć i korekcję sądów poznawczych wyniesionych z takich doświadczeń.

https://doi.org/10.14746/bst.2023.1.5
PDF

Bibliografia

Bettelheim, B. (2010). The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tale. New York: Vintage Books.

Bolińska, M. (2008). Właściwości ludyczne opowiadań i bajek terapeutycznych (na wybranych przykładach). Napis, seria XIV, 447–460.

Brown, N.W. (2007). The Therapeutic Use of Fairy Tales with Adults in Group Therapy.

Journal of Creativity in Mental Health, 2(4), 89–96.

Encyklopedia PWN (2022). Bajka [hasło]. Pobrano z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ bajka;3873437.html [dostęp: 13.09.2022].

Jakubczyk, K. (2013). Bajka jako metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Nauczyciel i Szkoła, 1(53), 249–258.

Molicka, M. (2002a). Bajka terapeutyczna. Remedium, 7–8, 18–19.

Molicka, M. (2002b). Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Media Rodzina.

Molicka, M. (2022). Bajki terapeutyczne. Poznań: Media Rodzina.

Szczepanik, R., Jaros, A. (2016). Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Wichrowa, M. (2013). Elementy biblioterapii w literaturze polskich epok dawnych: rekonesans historyczno-literacki. Acta Universitates Lodziensis. Folia Librorum, 17, 49–66. Witkowska-Tomaszewska, A. (2019). Bajka terapeutyczna jako narzędzie wspomagające pracę wychowawczą nauczyciela. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2, 14–26