Pressto.

Nagłowek strony

Nr 13/14 (2015)

Fenomen dobra

Spis treści

Wstęp

Wstęp PDF
Anna Grzegorczyk, Piotr Jakubowski 5-9

Agatologia i Antropologia

Sumienie jako głos przynaglenia, aby czynić dobro - według Karola Wojtyły PDF
Marek Jędraszewski 13-22
Sumienie i dobro moralne PDF
Adam Dura 23-39
Współczesne zapytywanie o dobro jako pytanie o człowieka PDF
Witold Glinkowski 41-49
Dobroć uwalniająca z "gry w wartości". O dekonstrukcji myślenia aksjologicznego PDF
Magdalena Małecka 51-63
Piękno płaszczem dobra. Od Plotyna do Stróżewskiego i Tischnera PDF
Maria Małgorzata Baranowska 65-80
Fenomenologia i agatologia PDF
Agnieszka Wesołowska 81-88

Dobro (z) Pisma Świętego

"Czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry?". O możliwej reakcji na dobroć PDF
Andrzej Draguła 91-106
"Czy może być co dobrego z Nazaretu?"(J 1, 46) w perspektywie zwrotu etycznego PDF
Patrycja Tomczak 107-118
"Czynienie dobra" w nieprzychylnym świecie w ujęciu PDF
Joanna Kiersztejn 119-129

Dobro Filozofów

Rozumienie dobra i zła jako przedmiotów uczuć według św. Tomasza z Akwinu PDF
Jadwiga Guerrero van der Meijden 133-141
Etyka Kanta w świetle hermeneutycznej refleksji etycznej PDF
Andrzej Przyłębski 143-156
Obiektywny charakter dobra w szkole lwowsko-warszawskiej: K. Twardowski, W. Tatarkiewicz, T. Czeżowski PDF
Grzegorz Pacewicz 157-168
"Zakład Kołakowskiego" czyli dobro jako stawka w filozoficznej grze o arche. PDF
Małgorzata Jankowska 169-190
Oświeceniowo-humanistyczna wizja dobra i zła u Michaela Schmidta-Salomona PDF
Piotr Napierała 191-203

Dobro w "Czasie marnym"

Dobro w kontekstach III Rzeszy. Refleksja wstępna PDF
Małgorzata Grzywacz 207-224
Doświadczanie wiary jako wydobywanie dobra PDF
Anna Grzegorczyk 225-239
Dwa systemy dobra? Fenomen sprawności PDF
Agnieszka Doda-Wyszyńska 241-253
Pomiędzy redukcjonizmem a poszukiwaniem pełni. Potrzeba integralnego rozumienia człowieka w dyskusji etycznej PDF
Jan Wadowski 255-276

Dobro w gospodarce i przedsiębiorczości

Co jest dobrem w kodeksach etycznych firm? PDF
Danuta Ślęczek-Czakon, Tomasz Czakon 279-291
Dobro wspólne i interes własny jako problem etyki gospodarczej PDF
Jacek Sójka 293-308
Ekonomia dobra czy zła? Ekonomiczno-gospodarcze paradoksy współczesności PDF
Michał. A Michalski 309-324

Dobro wobec cierpienia

Dobra perspektywa. Etyczne i religijne aspekty taktyk wizualności w malarstwie Józefa Czapskiego PDF
Małgorzata Okupnik 227-341
O dobrej literaturze PDF
Piotr Jakubowski 343-363
Dobro w psychoterapii- zarys problematyki PDF
Rafał Lustig 365-376
Fenomen dobra w perspektywie opieki hospicyjnej PDF
Małgorzata Chrząstowska 377-386

Konfrontacje, recenzje

Nieosiągalna jedność, czyli dwa wzorce ekumenizmu PDF
Jerzy Kopania 389-412
Tako rzecze Zaratustra... O Jezusie. Nietzsche wobec chrześcijaństwa PDF
Małgorzata Jankowska 415-425

Noty o autorach

Noty o autorach PDF
Piotr Jakubowski 427-431


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo