Look into the soul. On some mystic conditions of Socratic axiology

Main Article Content

Bartłomiej Sipiński

Abstract

This essay is concerning some mystic aspects of Socratic reflection. We are trying to answer a fundamental question on the basis of Socratic thinking that caused such a significant shift in Western philosophy?

Why Socratic thought was not just a one of many theories of human being, which have appeared in this period, and it has not been forgotten as quickly as it had come?

Following dialogues of Plato and statements of some philosophers and historians of philosophy, we are trying to reach the essence of Socratic thought on the human being, which shows us human being in the form of a specific type of mysticism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sipiński, B. (2016). Look into the soul. On some mystic conditions of Socratic axiology. Filozofia Chrześcijańska, 13, 65-76. https://doi.org/10.14746/fc./2016.13.09
Section
Dział główny

References

 1. Apujelusz z Madaury, O Bogu Sokratesa i inne pisma, tłum. K. Pawłowski, Warszawa 2002.
 2. Gilson E., Tomizm, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1960.
 3. Guthrie W.K.Ch., Sokrates, tłum. K. Łapiński, S. Żuławski, Warszawa 2000.
 4. Jaeger W., Paideia, tłum. M. Plezia, Warszawa 1964.
 5. Krońska I., Sokrates, Warszawa 1985.
 6. Lévinas E., Całość i Nieskończoność, tłum. M. Kowalska, Warszawa 2002.
 7. Pawłowski K., Wstęp tłumacza, w: Pseudo-Apulejusz, Asklepiusza, czyli Rozmowy z Hermesem Trismegistosem, w: Apulejusz z Madaury, O Bogu Sokratesa i inne pisma, tłum. K. Pawłowski, Warszawa 2002, s. VII-CXL.
 8. Platon, Fajdros, w: Platon, Dialogi, t. 2, tłum. W. Witwicki, Kęty 2005, s. 91-187.
 9. Platon, Fedon, w: Platon, Dialogi, t. 1, tłum. W. Witwicki, Kęty, 2005, s. 611-715.
 10. Platon, Kratylos, tłum. Z. Brzostowska, Lublin 1990.
 11. Platon, Obrona Sokratesa, w: Platon, Dialogi, t. 1, tłum. W. Witwicki, Kęty 2005, s. 539-585.
 12. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa 2003.
 13. Platon, Teajtet, w: Platon, Dialogi, t. 2, tłum. W. Witwicki, Kęty 2005, s. 323-431.
 14. Platon, Uczta, w: Platon, Dialogi, t. 2, tłum. W. Witwicki, Kęty 2005, s. 3-91.
 15. Pseudo-Apulejusz, Asklepiusz, czyli Rozmowy z Hermesem Trismegistosem, w: Apulejusz z Madaury,
 16. O Bogu Sokratesa i inne pisma, tłum. K. Pawłowski, Warszawa 2002, s. 323-431.
 17. Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1, Lublin 2008.
 18. Russell B., Dzieje zachodniej filozofii, tłum. T. Baszniak, A. Lipszyc, M. Szczubiałka, Warszawa 2012.
 19. Sady W., O szklanej muchołapce, w której uwięził nas Sokrates, „Przegląd Filozoficzny”, nr 3/1998 (27), s. 201-220.
 20. Sieradzan J., Sokrates magos, Warszawa 2011.
 21. Snell B., Odkrycie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego myślenia, tłum. A. Onysymow, Warszawa 2009.
 22. Taylor Ch., Źródła podmiotowości, tłum. zbiorowe, Warszawa 2012.