Pressto.

Nagłowek strony

Vol 13 (2016)

Osoba i doświadczenie mistyczne (1)

Spis treści

Dział główny

Droga do Transcendencji w filozofii starożytnej. Doświadczenie mistyczne czy dialektyka? PDF
Janina Gajda-Krynicka 7-36
Arrheton - Unspeakable in the Greek Mystery Cults PDF
Krzysztof Bielawski 37-52
Genesis of the mystical ecstasy in the prologue of the Parmenides’ poem PDF
Kazimierz Mrówka 54-63
Look into the soul. On some mystic conditions of Socratic axiology PDF
Bartłomiej Sipiński 65-76
The Discovery of Incorporeality and the Supernatural in Middle Platonism and its Existential Consequences PDF
Kazimierz Pawłowski 77-95
The Misticism of the Self in the Philosophy of Plotinus PDF
Mateusz Stróżyński 97-120

Varia

Inspirations of the theology of Hans Urs von Balthasar PDF
Andrzej Jastrzębski 121-134
On anxiety – a few thoughts PDF
Agnieszka Biegalska 135-145
Emmanuel Mounier’s idea of personalizm PDF
Michał Apiecionek 147-156

Sprawozdania

Laudation delivered at the Award of Peace Prize to Professor Remi Brague Poznan, 3 X 2015 PDF
Marek Jędraszewski 157-166

Recenzje

Rec. Fenomenologia polska a chrześcijaństwo pod redakcją Jakuba Gomułki, Karola Tarnowskiego, Adama Workowskiego Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie Kraków 2014. PDF
Wojciech Maciej Frycz 167-172


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo