Kontakt

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, NIP: 777 00 06 350 oraz Wydział Filozoficzny UAM ul. Szamarzewskiego 89c, 60-569 Poznań. Siedziba wydawcy: Wydział Filozoficzny UAM ul. Szamarzewskiego 89c, 60-569 Poznań.

Główna osoba do kontaktu

Piotr W. Juchacz
prof. UAM dr hab.
Instytut Filozofii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne