Kontakt

Filozofia Publiczna i Edukacja DemokratycznaInstytut Filozofii UAMul. Szamarzewskiego 89c, 60-569 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Piotr W. Juchacz
prof. UAM dr hab.
Instytut Filozofii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne