Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. UAM dr hab. PIOTR W. JUCHACZ, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny, Dyrektor Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami DIKASTAI

Zastępca Redaktora naczelnego

prof. UŁ dr hab. TOMASZ BEKRYCHT, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

Sekretarz naukowy

dr MARCIN JAN BYCZYŃSKI, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

Redaktor tematyczny: prawo

prof. UŁ dr hab. TOMASZ BEKRYCHT, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

Redaktor tematyczny: filozofia

prof. UAM dr hab. KAROLINA M. CERN, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

Redaktor tematyczny: etyka

dr hab. ANNA MALITOWSKA, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

Redaktor językowy

mgr KINGA BOSAK, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

Redaktor techniczny

mgr IZABELA BARAN

Redaktor zasobów internetowych

dr MARCIN JAN BYCZYŃSKI, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

Oficjalny tłumacz

mgr STEPHEN DERSLEY, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa