Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. UAM dr hab. PIOTR W. JUCHACZ, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny, Dyrektor Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami DIKASTAI

Zastępca Redaktora naczelnego

prof. UŁ dr hab. TOMASZ BEKRYCHT, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

Sekretarz naukowy

dr MARCIN JAN BYCZYŃSKI, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

Redaktor tematyczny: prawo

prof. UŁ dr hab. TOMASZ BEKRYCHT, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

Redaktor tematyczny: filozofia

prof. UAM dr hab. KAROLINA M. CERN, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

Redaktor tematyczny: etyka

dr hab. ANNA MALITOWSKA, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

Redaktor językowy

mgr KINGA BOSAK, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

Redaktor techniczny

mgr IZABELA BARAN

Redaktor zasobów internetowych

dr MARCIN JAN BYCZYŃSKI, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

Oficjalny tłumacz

mgr STEPHEN DERSLEY, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 

Rada Naukowa

Rada naukowa:

 1. Prof. Piotr Bołtuć; University of Illinois, Springfield; USA
 2. Prof. Jean-Michel Bonvin; Université de Lausanne, Lausanne; Szwajcaria
 3. Prof. Krzysztof Brzechczyn; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań; Polska
 4. Prof. Isabell Diehm; Goethe University, Frankfurt am Main;  Niemcy
 5. Prof. Takara Dobashi; Hiroshima University, Hiroshima; Japonia
 6. Prof. Jan Hartman; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków; Polska
 7. Prof. Andrzej Maciej Kaniowski; Uniwersytet Łódzki, Łódź; Polska 
 8. Prof. Gennadii Korzhov; Donetsk State University of Informatics and Artificial Intelligence, Donieck; Ukraina
 9. Prof. Roman Kubicki; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań; Polska
 10. Prof. Georg Lind; University of Konstanz, Konstanz;  Niemcy
 11. Prof. Eva Marsall; Karlsruhe University of Education, Karlsruhe; Niemcy
 12. Prof. Ewa Nowak; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań; Polska
 13. Prof. Aldona Pobojewska; Uniwersytet Łódzki, Łódź; Polska
 14. Prof. Elena Polledri; University of Udine, Udine; Włochy
 15. Prof. Manuel Jiménez Redondo; University of Valencia; Hiszpania
 16. Prof. Gerhard Seel; University of Bern, Bern; Szwajcaria
 17. Prof. Elaine Unterhalter; University College London – Institute of Education, London; Wielka Brytania
 18. Prof. Barbara Weber; Vancouver Institute of Philosophy for Children, Vancouver; Kanada
 19. Prof. Bartosz Wojciechowski; Uniwersytet Łódzki, Łódź; Polska
 20. Prof. Marek Zirk-Sadowski; Uniwersytet Łódzki, Łódź; Polska
 21. Prof. Boris Zizek; Johannes Gutenberg-University of Mainz, Mainz; Niemcy