Pressto.

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Baner

OPIS CZASOPISMA

"Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” to ukazujące się jako półrocznik recenzowane czasopismo naukowe, stanowiące transdyscyplinarną platformę z jednej strony dla naukowej refleksji i analizy zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych, rozważanych z perspektywy filozofii publicznej, filozofii politycznej oraz filozofii prawa, zaś z drugiej dla rozwijania nowych metod edukacji demokratycznej, filozoficznej i prawnej. Czasopismo stanowi miejsce spotkania i współpracy dwóch środowisk: filozofów politycznych i filozofów prawa aktywnych w instytutach filozofii oraz teoretyków i filozofów prawa aktywnych na wydziałach prawa. W naszym przekonaniu filozofia polityczna stanowi niezbędny i wzbogacający element rozważań z zakresu filozofii prawa, która z kolei stanowi nieodłączną cześć refleksji w obszarze filozofii politycznej, zwłaszcza w analizach z zakresu współczesnej teorii demokracji. Jednym z najciekawszych miejsc spotkania ich obu jest filozofia publiczna.

INDEKSOWANE W:

PolindexCEJSHAriantaCINiBAAMUROpenAirePiF.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/fped
ISSN: 2299-1875
WSZYSTKIE ARTYKUŁY OD 2015 ROKU SĄ UDOSTĘPNIANE NA LICENCJI CREATIVE COMMONS 4.0: CC_by-nc-nd/3.0

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

9710


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo