Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Aktualny numer

Tom 10 Nr 1 (2021)
Opublikowany 30 listopada 2022

"Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” to ukazujące się jako półrocznik recenzowane czasopismo naukowe, stanowiące transdyscyplinarną platformę z jednej strony dla naukowej refleksji i analizy zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych, rozważanych z perspektywy filozofii publicznej, filozofii politycznej oraz filozofii prawa, zaś z drugiej dla rozwijania nowych metod edukacji demokratycznej, filozoficznej i prawnej. Czasopismo stanowi miejsce spotkania i współpracy dwóch środowisk: filozofów politycznych i filozofów prawa aktywnych w instytutach filozofii oraz teoretyków i filozofów prawa aktywnych na wydziałach prawa. W naszym przekonaniu filozofia polityczna stanowi niezbędny i wzbogacający element rozważań z zakresu filozofii prawa, która z kolei stanowi nieodłączną cześć refleksji w obszarze filozofii politycznej, zwłaszcza w analizach z zakresu współczesnej teorii demokracji. Jednym z najciekawszych miejsc spotkania ich obu jest filozofia publiczna.

INDEKSOWANE W:

AMURArianta, BASE, Biblioteka Nauki, CEJSH, CINiBACORE, Crossref, DimensionsDOAJ, fatcat!, Federacja Bibliotek Cyfrowych, Index Copernicus, Journal TOCs, Keepers Registry, Most Wiedzy, OpenAire, PBN, PKP Index, Philosophers Index, Polindex,  PiF, Sherpa Romeo, QOAM, Wikidata, Worldcat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 20

DOI: 10.14746/fped
ISSN: 2299-1875
eISSN: 2720-2488
WSZYSTKIE ARTYKUŁY OD 2015 ROKU SĄ UDOSTĘPNIANE NA LICENCJI CREATIVE COMMONS 4.0: CC_by-nc-nd/3.0

Ogłoszenia

Finansowanie czasopisma


Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma  "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”  vol. 1 nr 1, 2,  vol. 2 nr 1, 2, vol. 3 nr 1, 2, vol. 4 nr 1– zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Więcej…

3 listopada 2018
Wyświetl wszystkie wydania