Metoda normatywnej rekonstrukcji jako narzędzie krytyki społecznej
PDF

Słowa kluczowe

Axel Honneth
normative reconstruction
methodology
methodology of normative reconstruction
struggle for recognition
ideology

Jak cytować

Byczyński, M. J. (2017). Metoda normatywnej rekonstrukcji jako narzędzie krytyki społecznej. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 6(2), 49–78. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.15

Abstrakt

The main objective of this article is to introduce Axel Honneth’s method of normative reconstruction. The stages of its development will be shown—beginning from the intuitive reconstructions of empirically available social normativity up to the perspective of social criticism. Starting with Honneth’s self-criticism towards his own early methodological assumptions, I will indicate relevant factors that influenced the change in his methodological approach. Finally, I shall explain why the criticism formulated against the current stage of Honneth’s theory is mainly inadequate.

https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.15
PDF

Bibliografia

Cern Karolina M., Wojciechowski Bartosz, „O koniecznych związkach między dyskursem prawnym a moralnym”, Principia, LIV-LV, Uniwersytet Jagielloński 2011, s. 204.

Fischer Joachim, Philosophische Anthropologie. Eine Denkrichtung des 20. Jahrhunderts, Verlag Karl Alber, Freiburg/Munchen 2008.

Honneth Axel, „Grounding Recognition: A Rejoinder to Critical Questions”, Inąuiry, Vol. 45, No. 4 (2002).

Honneth Axel, Reconstructive Social Criticism with a Genealogical Proviso On the Idea of „Critique” in the Frankfurt School, w: „Pathologies of Reason On the Legacy of Critical Theory”, transl. James Ingram i inni, Columbia University Press, New York 2009.

Honneth Axel, The I in We: Studies in the Theory of Recognition, Polity Press, Cambridge 2012.

Honneth Axel, Walka o uznanie, moralna gramatyka konfliktów społecznych, przeł. Jakub Duraj, Nomos, Kraków 2012.

Honneth Axel, Das Recht der Freiheit – Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit, Suhrkamp Verlag, Berlin 2011.

Honneth Axel, Freedom’s Right, The Social Foundations of Democratic Life, transl. Joseph Ganahl, Polity Press, Cambridge 2014.

Juchacz Piotr W., Deliberatywna filozofia publiczna. Analiza instytucji wysłuchania publicznego w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej z perspektywy systemowego podejścia do demokracji deliberatywnej, Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015.

Kaleta Krzysztof J., „Dialektyka solidarności a państwo prawa”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, T. V, Nr 1 (2016).

Schaub Jörg, „Misdevelopments, Pathologies, and Normative Revolutions: Normative Reconstruction as Method of Critical Theory”, w: Critical Horizons, Vol. 16 No. 2 (May 2015).

Walzer Michael, Interpretation and Social Criticism, Harvard University Press, Cambridge 1993.