Polemika na temat przydatności podziału na czynności kauzalne i abstrakcyjne – wybrane zagadnienia
PDF

Słowa kluczowe

causae
legal action
conventional legal action theory
obligation

Jak cytować

Nowakowski, T. (2017). Polemika na temat przydatności podziału na czynności kauzalne i abstrakcyjne – wybrane zagadnienia. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 6(2), 125–142. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.18

Abstrakt

The author has presented different conception of dualistic divide on causation and non-causation legal actions. The analyses focuses on need to abandon that dualistic divide. The main argument is ambiguity word of causae. Author’s view is based on polish conventional legal actions theory. It professes that each legal action has got constructional and consequential principles, which are sufficient to describe consideration of them.

https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.18
PDF

Bibliografia

Czachórski Witold, Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cywilnym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1952.

Czepita Stanisław, Reguły konstytutywne, a zagadnienie prawoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996.

Drapała Przemysław, „Zwolnienie z długu’’, Przegląd Sądowy, Nr 7-8 (2002), ss. 113-128.

Drozd Edward, Przeniesienie własności nieruchomości, PWN, Warszawa – Kraków 1974.

Dybowski Tomasz, w: System prawa cywilnego, t. III, cz.1, Z. Radwański (red.), Ossolineum, Warszawa 1981, ss. 71–162.

Gniewek Edward, Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Grzybowski Stefan, Część ogólna, w: System prawa cywilnego, t. I, S. Grzybowski (red.) Ossolineum, Wrocław 1985, ss. 503–511.

Gutowski Maciej, Nieważność czynności prawnej, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Gwiazdomorski Jan, „Próba korektury pojęcia czynności prawnych’’, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 1 (1974), ss. 57–70.

Ignatowicz Jerzy, Stefaniuk Krzysztof, Prawo rzeczowe, LexisNexis, Warszawa 2012.

Litewski Wiesław, Rzymskie prawo prywatne, PWN, Warszawa 1990.

Pyziak – Szafnicka Małgorzata, Uznanie długu, PWN, Warszawa 1996.

Pyziak – Szafnicka Małgorzata, w: System prawa prywatnego, t.6, Adam Olejniczak (red.), C.H. Beck, Warszawa 2014, ss. 1605–1618.

Radwański Zbigniew, Olejniczak Adam, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2003.

Radwański Zbigniew, Olejniczak Adam, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Radwański Zbigniew, w: System prawa prywatnego, Zbigniew Radwański (red.), t. 2, C.H. Beck, Warszawa 2008, ss. 193–205.

Radwański Zbigniew, Olejniczak Adam, Zobowiązania – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Szpunar Adam, „Odstąpienie od umowy o przeniesienie własności nieruchomości’’, Rejent 1995, Nr 6, ss. 9-17.

Szpunar Adam, Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1997.

Wolter Aleksander, Ignatowicz Jerzy, Stefaniuk Krzysztof, Prawo cywilne – zarys części ogólnej, LexisNexis, Warszawa 2001.

Zaradkiewicz Kamil, „Numerus apartus abstrakcyjnych czynności prawnych w polskim prawie cywilnym’’, Kwartalnik Prawa Prywatnego, Nr 2 (1999), ss. 245-297.

Zawada Kazimierz, w: Kodeks cywilny – Komentarz, Krzysztof Pietrzykowski (red.), t. II, C.H. Beck, Warszawa 2013, ss. 126–127.

Zoll Fryderyk, w: System prawa prywatnego, t.6, Adam Olejniczak (red.), C.H. Beck, Warszawa 2014, ss. 1024–1096.