Rousseau, Kant, and Tolstoy at Groninger Forum Re-thinking democracy today
PDF (English)

Słowa kluczowe

Rousseau
Kant
Tolstoy
Groninger Forum
democracy

Jak cytować

Danilkina, N. (2017). Rousseau, Kant, and Tolstoy at Groninger Forum Re-thinking democracy today. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 6(2), 285–286. https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.25
https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2.25
PDF (English)