Analiza terminów „stosunek społeczny” a „stosunek prawny”

Main Article Content

Tomasz Bekrycht

Abstrakt

Analysis of terms ‘social relationship’ and ‘legal relationship’ in the literature of legal theory and legal philosophy encounters many difficulties especially because of the ambiguity of such terms as ‘law’, ‘positive (statutory) law’, ‘rule’, ‘legal rule’, ‘norm’ and ‘legal norm’. Insight into the mentioned above literature points out that particularly the former pair of these notions have been so far wrongly considered as equivalent. It does not result a correct description of the relationship between different normative social systems such as statutory (positive) law, morality, religion and customs. Next it translates into a numbers of disputes about the content of positive law both in law-making’ and law-applying’s decisions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bekrycht, T. (2015). Analiza terminów „stosunek społeczny” a „stosunek prawny”. Filozofia Publiczna I Edukacja Demokratyczna, 4(1), 146-158. https://doi.org/10.14746/fped.2015.4.1.8
Dział
Ex corpore iurisprudentiae fundamentalis – Z korpusu filozoficznoprawnej wiedzy podstawowej

Referencje

 1. Bekrycht Tomasz, „Prawo. O wieloznaczności pojęcia”, Filozofi a Publiczna i Edukacja Demokratyczna, T. 1, N. 1, 2012 (48-61).
 2. Czachórski Witold, Zobowiązania. Zarys Wykładu, PWN, Warszawa 2009.
 3. Gardocki Lech, Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 4. Grzybowski Stefan, System prawa cywilnego, Ossolineum, Wrocław 1977.
 5. Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Zasady fi lozofi i prawa, tłum. Adam Landman, PWN, Warszawa 1969.
 6. Ingarden Roman, Wykłady z etyki, PWN, Warszawa 1989.
 7. Klein Alfred, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 8. Matczak Marcin, Kompetencja organu administracji publicznej, Zakamycze, Kraków 2004.
 9. Nowacki Józef, Tobor Zygmunt, Wstęp do prawoznawstwa, PWN, Warszawa 2007.
 10. Radwański Zbigniew, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 11. Radwański Zbigniew, Adam Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 12. Redelbach Andrzej, Wronkowska Sławomira, Ziembiński Zygmunt, Zarys teorii państwa i prawa, PWN, Warszawa 1992.
 13. Reinach Adolf, Aprioryczne podstawy prawa cywilnego, tłum. Tomasz Bekrycht, Aureus, Kraków 2009.
 14. Searle John R., Czynności mowy, tłum. Bohdan Chwedończuk, PAX, Warszawa 1987.
 15. Śmiałowski Jerzy, Lang Wiesław, Delorome Andrzej, Z zagadnień nauki o normie prawnej, PWN, Warszawa 1961.
 16. Wolter Aleksander, Ignatowicz Jerzy, Stefaniuk Krzysztof, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, PWN, Warszawa 2003.
 17. Woleński Jan, Filozofi czna szkoła lwowsko-warszawska, PWN, Warszawa 1985.
 18. Ziembiński Zygmunt, Problemy podstawowe prawoznawstwa, PWN, Warszawa 1980.