Архаїзми та інновації в діалектних словниках як відображення динаміки говірки
PDF

Słowa kluczowe

діалектна лексика
архаїзми
інновації
динаміка мовних одиниць

Jak cytować

Мартинова, Г. (2019). Архаїзми та інновації в діалектних словниках як відображення динаміки говірки. Gwary Dziś, 8, 57–66. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20188

Abstrakt

У статті проаналізовано архаїзми та інновації, засвідчені в діалектних словниках говорів української й інших слов’янських мов, що є номінативними наслідками значних суспільно-економічних, науково-технічних і культурних перетворень XX ст. – до початку ХXI ст., які спричинили перебудову лексичної системи сучасних діалектів: зникнення слів та окремих їхніх значень; появу нових значень і нових лексем.
PDF

Bibliografia

Баценко К. С. (1971), Про назви деяких побутових реалій у говорах Хмельниччини, [в:] Праці 12 Республіканської діалектологічної наради, Київ, с. 298–304.

Бевзенко С. П. (1980), Українська діалектологія, Київ.

Бялькевіч І.К. (1970), Краевы слоўніку сходняй Магілеўщыны, Мінск.

Ващенко В. С. (1962), З історії та географії діалектних слів: Матеріали до вивчення лексики говорів середньої і нижньої Наддніпрянщини, Харків.

Ващенко В. С. (1968), Лінгвістична географія Наддніпрянщини, Дніпропетровськ.

Ващенко В. С. (1969), Про лексичну систему сучасних говорів Наддніпрянщини, [в:] Сучасні говори Наддніпрянщини, Дніпропетровськ, с. 3–11.

Ващенко В. С. (1960), Словник полтавських говорів, Харків.

ВД, Верхратський І., Говір долівський, Львів, 1900.

Войтенко А. Ф. (1991), Лексический атлас Московской области, Москва.

Глуховцева К. Д. (2005), Динаміка українських східнослобожанських говірок, Луганськ.

ГЗП, Говірки Західної Полтавщини: збірник діалектних текстів, упор. Г. І. Мартинова, Черкаси 2012.

ГПК – Говірки Південної Київщини: збірник діалектних текстів, упор. Г. І. Мартинова, З. М. Денисенко, Т. В. Щербина, Черкаси, 2008.

ГЧ – Говірки Черкащини: збірник діалектних текстів, упор. Г. І. Мартинова, Т. В. Щербина, А. А. Таран, Черкаси 2013.

Горбач О. (1973), Піденнолемківська говірка й діалектний словник села Красний Брід (Пряшівщина), Мюнхен.

Дзендзелівський Й. О. (1969), Українсько-західнослов’янські паралелі, Київ.

ДЛАЗ, Дзендзелівський Й.О., Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР: Лексика, ч. 1–2, Ужгород 1958–1960.

ДСБ, Дыялектны слоўнік Брэстчыны, Мінськ 1989.

ЕСУМ, Етимологічний словник української мови, т. 1–6, за ред О. С. Мельничука, Київ 1983–2012.

Казачэнка Т. М. (1990), Дыялектные назви посуду, [в:] Проблеми української діалектології на сучасному етапі, Житомир, с. 196–197.

Kobus J. (2015), Kierunki i dynamika zmian w języku mieszkańców wielkopolskich wsi na przełomie wieków XX i XXI, Poznań.

Ковалів П. (1964), Лексичний фонд літературної мови київського періоду X–XIV ст., т. 2, Запозичення, Ньюорк.

Козлова Р. М. (1985), Праславянские *(s) korakъ, *(s) korakа и их рефлексы в славянских языках, [в:] Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования, Москва, с. 265–267.

Костів О. М. (2003), Динаміка і статика в діалектних просторових конструкціях (на матеріалі II тому АУМ), Львів.

Коць-Григорчук Л. (2002), Лінгвістично-географічне дослідження українського діалектного простору, Нью-Йорк–Львів.

Кримський А. (1930), Звенигородщина з погляду етнографічного та діалектологічного, Київ.

ЛГПЧ, Мартинова Г. І. Лінгвістична географія Правобережної Черкащини, Черкаси 2000.

Лисенко П. С. (1972), Словник поліських говірок, Київ.

Лисенко П. С. (1958), Словник специфічної лексики правобережної Черкащини, [в:] Лексикографічний бюлетень, вип. 6, Київ, с. 5–27.

Мельничук О. С. (1951), Словник специфічної лексики говірки села Писарівка (Кодимський р-н, Одеська обл.), [в:] Лексикографічний бюлетень, вип. 2, Київ, с. 67–98.

Меркулова В. А. (1988), К вопросу о диалектных различиях в лексике, [в:] Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования, Москва, с. 119–123.

Миртов А. В. (1929), Донской словарь (материалы к изучению лексики донских казаков), Ростов-на-Дону.

Москаленко А. А. (1958), Словник діалектизмів українських говірок Одеської обл., Одеса.

МСЗГ, Корзонюк М. М., Матеріали до словника західноволинських говірок, [в:] Українська діалектна лексика, Київ, 1987, с. 62–267.

МСГО, Сцяшковіч І. Ф., Матэріалы до слоўніка Гродзенскай вобласті, т. 1–5, Мінськ 1972.

Никончук М. В. (1979), Матеріали до лексичного атласу української мови. Правобережне Полісся, Київ.

СБГ, Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча, т. 1–5, Мінск 1979–1987.

СБйГ, Онишкевич М. Й., Словник бойківських говірок, т. 1–2, Київ 1984.

СБкГ, Словник буковинських говірок, ред. Н. В. Гуйванюк, Чернівці 2005. СЗГ, Аркушин Г., Словник західнополіських говірок, Луцьк 2016.

СДРЯ, Словарь древнерусского языка (XI–XVI вв.), Москва 1988.

Сенчук І. В. Словник лівобережнополіських говірок, Чернігів (рукопис).

Сизько А. Т. (1990), Словник діалектної лексики говірок сіл південно-східної Полтавщини, Дніпропетровськ.

СлРЯ, Словарь русского языка (XI–XVII вв.), вып. 1–17, Москва 1984–1991.

СмОС, Добровольский В. И., Смоленский областной словарь, Смоленск 1914.

МСДЯ, Срезневский И. И., Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. 1–3, Москва 1893–1912.

СПГ, Брилінський Д.М., Словник подільських говірок, Хмельницький 1991.

СРГП, Словарь русских говоров Приамур’я, Москва 1983.

СРНГ, Словарь русских народных говоров, вып. 1–40, ред. Ф. П. Филина, Ф. П. Сорокалетова, Москва–Ленинград–Санкт-Петербург 1966–2006.

СУСГ, Словник українських східнослобожанських говірок, упор. Глуховцева К., Лєснова В., Ніколаєнко І., Терновська Т., Ужченко В., Луганськ 2002.

Трубачев О. Н. (1966), Ремесленная терминология в славянских языках, Москва.

ТС, Тураўскі слоўнік, т. 1–5, Мінск 1982–1987.

ЭССЯ, Этимологический словарь славянских языков, ред. О. Н. Трубачева, вып. 1–17, Москва 1974–1990.

Янкова Т.С. (1982), Дыялектны слоўнік Лоевщыны, Мінск.

ЯОС, Мельниченко Г. Г., Краткий ярославский областной словарь, Ярославль 1961.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Gwary Dziś są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Gwary Dziś udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 r. w Gwarach Dziś pod następującymi warunkami:

uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.
Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.