Лексика тематической группы «Жемчуг» в севернорусских говорах
PDF

Słowa kluczowe

севернорусские говоры
жемчуг
женские народные украшения

Jak cytować

Бакланова, И. В. (2019). Лексика тематической группы «Жемчуг» в севернорусских говорах. Gwary Dziś, 8, 97–102. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20192

Abstrakt

Статья посвящена изучению названий тематической группы «Жемчуг» в севернорусских говорах. В тексте рассматриваются наименования жемчуга и его качественных характеристик; термины, связанные с добычей и использованием минерала; а также наименования украшений, изготавливаемых из него.

PDF

Bibliografia

Бартенев И. (1902), О русском жемчуге, „Дневник отделения ихтиологии (императорское Русское общество акклиматизации животных и растений)”, вып. 10, с. 391.

Жадин В. И. (1935, 1936), Фауна СССР. Моллюски, т. IV, вып. I. Семейство Unionidae, с. 106.

Казанский Н.П. (1891), Жемчужные раковины и жемчуг вообще и в России в особенности, „Вестник Рыбопромышленности”, №2, с. 50.

Мызников С. А. (2010), Русские говоры Беломорья, Санкт-Петербург.

Пушкарева Н. Л. (1989), «Венчик золотный, ошивка цепковая, кичка низанная, ошивка атласная...

», http://afield.org.ua/mod3/mod79_1.phtml, 20.04.2015.

Штукенберг И. Ф. (1849), О реках в России, в которых родятся жемчужные раковины, „Журнал Министерства народного просвещения”, Отд. 7, с. 56.

Якунина Л. И. (1955), Русское шитье жемчугом, Москва.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Gwary Dziś są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Gwary Dziś udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 r. w Gwarach Dziś pod następującymi warunkami:

uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.
Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.