Ideograficzny słownik gwar języka bułgarskiego – koncepcja i struktura
PDF

Słowa kluczowe

słownik ideograficzny
słownictwo gwarowe
heteronimy
nazewnictwo

Jak cytować

Radeva, V. (2019). Ideograficzny słownik gwar języka bułgarskiego – koncepcja i struktura. Gwary Dziś, 7, 19–28. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20203

Abstrakt

W artykule opisano kolejne etapy powstawania oraz przybliżono koncepcję stworzenia Ideograficznego słownika gwar języka bułgarskiego, który w swym zamyśle i strukturze znacznie różni się od dotychczas publikowanych słowników gwarowych. Słownictwo w nim zgromadzone daje pełen obraz bogactwa leksykalnego i zasobów znaczeniowych gwar bułgarskich, a szeroki wybór różnych cech motywacyjnych, używanych przy tworzeniu nazw dialektalnych, uwidacznia różnorakie aspekty etnokultury użytkowników języka bułgarskiego.

PDF

Bibliografia

БДА, Български диалектен атлас, т. 1–4, София, 1964–1981.

БДПМ, Българска диалектология. Проучвания и материали, т. 1–10, София, 1962-1981.

ИДРБЕ 2012, Идеографски диалектен речник на българския език, т. 1, А–Д. гл. ред. В. Радева, София, 2012.

Проект 1969, Стойков Ст., Младенов М. (1969), Проект за Идеографски речник на българския език, Български език, кн. 2, с. 155–170.