Opublikowane: 2019-11-12

Изоглоссы в славянском языковом мире

Татьяна Ивановна Вендина

9-18

Kontaktološka istraživanja germanizama u hrvatskome jeziku

Kristian Novak, Barbara Štebih Golub

191–200

O żywotności zapożyczeń niemieckich w gwarze miejskiej Poznania

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska

201–214