Особливості опису граматики українських діалектів нової формації

Main Article Content

Андрій Олександрович Колесников

Abstrakt

З сучасних відомостей про граматику українських переселенських говірок полімовного і полідіалектного ареалу межиріччя Дністра і Дунаю, отриманих за допомогою прийомів діалектної текстографії і програми, увагу привертають суперечливі свідчення. Ідея діалектної нормативності, закладена у програмі, і реальність вияву мови, що є у тексті, зумовлює цінність таких даних як джерела інформації про динаміку, її деталізацію, етапність діалектотворчого процесу. Аналіз таких фактів допомагає визначити стадії запозичення іншодіалектних елементів; зафіксувати початкові етапи формування нових, зникнення питомих материнських рис; уможливлює пояснення розходжень нових даних, свідчень АУМ та попередніх описових досліджень, розмежування динамічних процесів, комунікативних факторів й інших причин суперечності відомостей, пов’язаних із полілінгвальністю мовців, недостатнім урахуванням особливостей граматичних явищ в ареалі, мозаїчності говірок і діалектних рис.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Колесников, А. О. (2019). Особливості опису граматики українських діалектів нової формації. Gwary Dziś, 7, 57-70. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20207
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. АУМ, Атлас української мови, Київ, 1984, 1988, 2001.
 2. АПБ, К.Ф. Герман, Атлас українських говірок Північної Буковини, Чернівці, 1995, 1998.
 3. Бевзенко С.П. (1980), Українська діалектологія, Київ.
 4. Вайнрайх У. (1979), Языковые контакты: Состояние и проблемы исследования, Киев.
 5. Гриценко П.Ю. (2003), Тексти як джерело дослідження українських говірок Румунії, [в:] Українські говори Румунії, авт. Павлюк М., Робчук І., Едмонтон – Львів – Нью-Йорк – Торонто, с. І–ХVІ.
 6. Гриценко П.Ю. (2004), Діалектний фонофонд як джерело інформації про українську мову [в:] Український діалектний фонофонд, упоряд. П. Ю. Гриценко та ін., Київ, с. 5–20.
 7. Гриценко П.Ю. (2006), Межиріччя Дністра і Дунаю у світлі лінгвістичної географії (стан і пріоритети), “Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету”, Вип. 21, с. 3–16.
 8. Делюсто М.С. (2010), Граматика говірки у світлі тексту, Київ.
 9. Дроздовський В.П. (1961), Південнобессарабські українські говірки, [в:] Праці Х республіканської діалектологічної наради, Київ, с. 132–155.
 10. Дроздовський В.П. (1962а), Українські говірки Бессарабського Примор’я (на матеріалі обстеження Саратського, Татарбунарського та Білгород-Дністровського районів Одеської області), Одеса.
 11. Дроздовский В.П. (1962б), Украинские говоры Бессарабского Приморья (на материале обследования Саратского, Татарбунарского и Белгород-Днестровского районов Одесской области), Киев.
 12. Колесников А.О. (2013), Граматичні особливості говірки с. Петрівка Тарутинського р-ну Одеської обл., “Мовознавчий вісник Черкаського національного ун-ту ім. Б. Хмельницького”, Вип. 16–17, с. 62–74.
 13. Логвин В.П. (1965), Морфологічна система говірок нижньої правобережної Наддністрянщини, в: Територіальні діалекти і власні назви, Київ, с. 33–43.
 14. Мельничук О.С. (1951), Південноподільська говірка с. Писарівки (Кодимського р-ну Одеської обл.), “Діалектологічний бюлетень”, Вип. ІІІ, с. 44–68.
 15. Мукан А.М. (1960), Українські наддунайські говірки. Фонетико-граматичні особливості, Глухів.
 16. СУГО, Словник українських говорів Одещини, гол. редактор О.І. Бондар, Одеса, 2011.