Dokumenty Archiwum UAM dotyczące doc. Adama Tomaszewskiego

Main Article Content

Justyna Kobus

Abstrakt

Artykuł jest faktograficznym przedstawieniem przebiegu kariery naukowej docenta Adama Tomaszewskiego na Uniwersytecie Poznańskim. Autorka opisała dokumentację dotyczącą A. Tomaszewskiego, a przechowywaną i udostępnioną przez Archiwum UAM. Zostały zatem opisane akta Państwowej Komisji Egzaminacyjnej za l. 1920–1922, akta osobowe Wydziału Filozoficznego UP 1921–1923 i Wydziału Humanistycznego oraz akta Rektoratu – Wykaz profesorów i docentów UP 1919–1939.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kobus, J. (2019). Dokumenty Archiwum UAM dotyczące doc. Adama Tomaszewskiego. Gwary Dziś, 9, 211-216. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20222
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. Grot, Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: 1919–1969, red. Z. Grot, Poznań 1972.
 2. Banks D. (1996), Moje wspomnienie o ojcu, Adamie Tomaszewskim, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. I, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań, s. 7–12.
 3. Kaczmarek L. (1957), Adam Tomaszewski (1895–1945), „Biuletyn Fonograficzny”, 2, s. 11–26.
 4. Lewaszkiewicz T., Adam Tomaszewski (1895–1945), [w:] Stulecie poznańskiej polonistyki (1919–2019), red. S. Wysłouch, S. Karolak, B. Judkowiak, A. Piotrowicz, t. 1, Poznań (w druku).
 5. Nitsch K. (1947), Trzej zamordowani przez Niemców poznańscy lingwiści, „Język Polski”, r. XXVII, s. 129–135.
 6. Skład uniwersytetu w roku akademickim 1919/20, Poznań 1920.
 7. Skład uniwersytetu w roku akademickim 1920/21, Poznań 1921.
 8. Skład uniwersytetu w roku akademickim 1921/22, Poznań 1922.
 9. Sobierajski Z. (1996), Profesor Adam Tomaszewski jako nauczyciel i dialektolog (1895–1945), [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. I, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań, s. 13–20.
 10. Tomaszewski A. (1922), Z fonetyki proklityk w języku polskim i połabskim, „Slavia Occidentalis”, II, s. 137–157.
 11. Tomaszewski A. (1930), Gwara Łopienna i okolicy w północnej Wielkopolsce, Kraków.
 12. Tomaszewski A. (1935), Mowa tzw. Mazurów wieleńskich, „Slavia Occidentalis”, XIV, s. 45–176.
 13. Zbiory archiwalne Archiwum UAM, sygn.: 103a/T40, 103b/3166, 153/141, 15A/1.